Kategorie: Informace z vedení školy

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s jednáním vlády 6. 4. 2021 bylo rozhodnuto o prezenčním vyučování 1. stupně ZŠ (1. až 5. třídy) rotačním způsobem. Prezenční vyučování je podmíněno testováním antigenními testy (tyto obdržela naše škola) dvakrát týdně u dětí a pedagogických pracovníků pracujících přímo s dětmi. U ostatních pracovníků školy dostačuje tento test jedenkrát týdně. Jako testovací dny byly...

Celý článek

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření. Do 11. 4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Prodloužení krizového opatření

Vláda ČR dne 18. 3. 2021 rozhodla o prodloužení krizového opatření do 28. 3. 2021, kdy školy pokračují v dosavadním režimu. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, v souvislosti s pokračující nedobrou pandemickou situací vydalo MŠMT opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější sdělení z tohoto aktuálního znění. MŠMT stanovilo nové termíny pro jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky: řádný termín JPZ …… 3. května 2021 rádný termín JPZ …… 4. května 2021 Pro JPZ na víceletá gymnázia...

Celý článek

Přihlášení do MS Office 365 a stručný návod pro obsluhu

Vážení rodiče, vážení žáci během posledních 14 dní jste dostali přístup do systému Office 365. Jedná se o cloudové řešení plné známých aplikací, které znáte nejen z hodin informatiky, ale i z domova. Pomocí tohoto systému můžete zpracovávat referáty, prezentace a jiné úkoly zadané učiteli, spravovat poštu, komunikovat a pořádat online setkání s vyučujícími i se spolužáky, vytvářet stránky s obsahem, sdílet videa a další...

Celý článek

Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd se konají v období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Zápis se děje dle správního řádu – žádost je možné učinit písemně, ústně nebo elektronickým podáním. Tedy žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: datovou schránkou (ID datové schránky školy – hcmz3js) e-mailem na masek@edisonka.cz (nutná zpětná vazba zákonného zástupce – číslo mobilního...

Celý článek

Rozhodnutím Vlády ČR o krizovém opatření č. 200

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, rozhodnutím Vlády ČR o krizovém opatření č. 200 byly i s účinností od 1. 3. 2021 uzavřeny základní školy. Uzavření se týká i doteď vyučovaných žáků 1. a 2. tříd. Zároveň byly uzavřeny i školní družiny. Školní jídelna vaří a vydává pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce, kteří mají nárok na dotovaný oběd, jídlo s sebou (jídelní nosiče apod.)...

Celý článek

Informace o uzavření školy

Od 1. 3. 2021 je škola uzavřená. Školní družina nepracuje. Bližší informace zveřejníme během pondělí 1. 3. 2021.

Celý článek

Nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 22. 2. 2021 mimořádné opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v našem státu. S účinností od 25. února 2021 platí nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou: – respirátor naplňující technické požadavky, včetně účinnosti 95% filtrace, např. FFP/KN95, – zdravotnická obličejová maska naplňující technické podmínky – norma...

Celý článek

Informace o provozu škol od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření pokračuje provoz školy v nezměněné podobě. První a druhé třídy prezenčně (docházka), ostatní pracují distanční formou. Školní družiny pokračují v zaběhnutém režimu, školní stravování se řídí předchozími pravidly. Tato opatření platí do 28. 2. 2021. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek