Kategorie: Informace z vedení školy

Informace pro vycházející žáky – pro školní rok 2020 – 2021

Podrobný návod jak vyplnit přihlášku na SŠ a informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Celý článek

Doporučení k hodnocení žáků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MŠMT ČR vydalo opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Zde se stanoví, že předání listinné podoby vysvědčení (nebo výpisu) je možné uskutečnit až při osobní přítomnosti žáka ve škole (tedy po 28. 1. 2021 – podle epidemiologické situace), nejpozději však třetí vyučovací den, kdy...

Celý článek

Vládní opatření od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující nedobré situaci v boji proti koronaviru v ČR rozhodlo MŠMT ČR o tom, že provoz škol a školských zařízení bude od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 v nezměněné formě; tedy 1. a 2. třídy mají výuku prezenčně, 3. až 9. třídy výuku distanční. Všechna další opatření zůstávají v platnosti. Dále MŠMT ČR vydalo opatření...

Celý článek

Vládní opatření – leden 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, s další změnou v epidemiologické situaci v ČR přijala vláda opatření, která jsou prozatím platná pro školy a školská zařízení do 10. ledna 2021. V době od 4. 1. do 8. 1. 2021 se prezenčně učí 1. a 2. tříd ZŠ. Ostatní žáci 3. až 9. tříd – mají povinnou distanční výuku. Školní družiny fungují v homogenních skupinách pro...

Celý článek

schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu – 2021

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro plnění povinností ve věci rozpočtu (ročního plánu výnosů a nákladů) a střednědobého výhledu rozpočtu (střednědobého plánu výnosů a nákladů) pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Teplice, schválenými Usnesením RM č. 0606/17 ze dne 25. 8. 2017, zveřejňuji návrh rozpočtu...

Celý článek

Volné dny

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, usnesením vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 bylo přijato krizové opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na výuce ve dnech 21. a 22. 12. 2020. V souvislosti s tímto nařízením stanovilo MŠMT dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jako volné dny. V těchto dnech tedy není výuka (ani distanční), není...

Celý článek

Rodičům a zákonným zástupcům žáků 9. tříd

Opatření PES pro oblast školství znemožňuje pro letošní kalendářní rok reálně konat burzu škol (dříve ŠANCE). Střední školy teplického okresu se rozhodly provést tuto svoji prezentaci virtuálně, on-line dne 9. 12. 2020. Na dotazy z řad budoucích studentů nebo jejich rodičů jsou připraveni zástupci SŠ reagovat v době 8:00 – 12:00 nebo ve večerním čase 18:00 –...

Celý článek

Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

S příchodem 3. – 5. ročníků k prezenční výuce od 30.11. 2020 se mění s ohledem na co možná nejvyšší dodržení homogenity skupin složení jednotlivých oddělení ŠD. Pracovní doba ŠD zůstává nedotčena a zachována – ranní činnost 6:00 – 7:40 a odpolední činnost 11:40 – 16:30. Složení oddělení ŠD od 30. 11. 2020 (platí do odvolání opatření PES pro oblast školství): 1.A...

Celý článek

Další rozvolňování opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, souběžně s dalším rozvolňováním dochází k další změnám. Základních škol, tedy i nás, se týkají ty, které jsou platné od 30. 11. 2020. Zkusím je stručně sumarizovat. Od výše uvedeného data je prezenční výuka pro všechny třídy 1. stupně. Do školy tedy docházejí žáci 1. 2. 3. 4. a 5. tříd. Stejně tak docházejí od...

Celý článek

Přihlášení do MS Office 365 a stručný návod pro obsluhu

Vážení rodiče, vážení žáci během posledních 14 dní jste dostali přístup do systému Office 365. Jedná se o cloudové řešení plné známých aplikací, které znáte nejen z hodin informatiky, ale i z domova. Pomocí tohoto systému můžete zpracovávat referáty, prezentace a jiné úkoly zadané učiteli, spravovat poštu, komunikovat a pořádat online setkání s vyučujícími i se spolužáky, vytvářet stránky s obsahem, sdílet videa a další...

Celý článek