Kategorie: Akce 2.stupeň

Exkurze do Terezína

Exkurze Terezín 15.6 a 16.6.2021 pro třídy 9.A, 9.B, 9.C a 9.D Ve dnech  15.6 a 16.6.2021 se třídy  9A, 9B, 9C a 9.D zúčastnily  tradiční akce na závěr školního roku – Exkurze do Terezína. I přes řadu stávajících omezujících  vládních opatření proti šíření koranaviru  a velmi teplému počasí naši žáci navštívili prostory Malé Pevnosti, Magdeburská kasárna, kolumbárium, krematorium a prošli si celou...

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2021

Vážení rodiče, pro žáky budoucích 8. tříd každoročně škola pořádá Přírodovědný kurz. Jedná se o několikadenní pobyt v přírodě zaměřený na přírodovědné předměty – především na praktické dovednosti, prohloubení znalostí a osvojení základů práce s odbornými přístroji např. orientace v přírodě, rýžování zlata, meteorologická měření nebo také analýza vody a půdy. Po celou dobu kurzu budou žákům k dispozici učitelé a odborní instruktoři. Přihlášku a další informace...

Celý článek

Sportovní a adaptační kurz 6.- 10.9. 2021

Vážení rodiče, V září 2021 se bude konat jako již tradičně adaptační kurz pro žáky budoucích 6. tříd. Žáci budou mít možnost poznat nové i známé učitele v jiném světle, pomocí stmelovacích a týmových her odhalí něco o sobě i o spolužácích. Tentokrát se kurz bude konat v Jiřetíně pod Jedlovou, v horské chatě Vilda. Přihlášku a další informace ke kurzu najdete ZDE.

Celý článek

Další rozvolňování

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, S rozvolňováním epidemiologické situace přijala vláda ČR další opatření platná od 31. 5. 2021. Pro školy také od uvedeného data platí: jsou povoleny školy v přírodě (řídí se mimořádným opatřením MZ ČR), jsou povoleny školní výlety (i vícedenní). Při ubytování žáků platí pravidla MZ ČR pro ubytovací zařízení, je povoleno sportování ve...

Celý článek

Konec rotační výuky

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření jsou přijata vládou ČR s účinností od 24. května 2021 nová nařízení. Na základní škole končí rotační výuka, všichni žáci tedy chodí prezenčně do školy. Ruší se pevná homogenita tříd a skupin. Platí zejména pro jazykovou výuku, volitelné předměty, skupiny Tv a školní družiny. Je umožněna výuka Tv ve vnitřních...

Celý článek

Informace pro zákonné zástupce žáků

Novelizované mimořádné opatření MZ ČR, které má účinnost od 17. 5. přináší pro školu tyto změny: umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací (všichni žáci 1. až 5. tříd nastupují od 17. 5. 2021 do školy), Tito žáci budou testováni Ag testy vždy v pondělí (nebo nejbližší den příchodu do školy), druhý stupeň (žáci 6. až...

Celý článek

Nástup žáků 2. stupně k prezenční výuce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření nastupují do prezenční výuky žáci druhého stupně. Jedná se o tzv. rotační výuku. U nás nastupují v týdnu od 10. 5. 2021 všechny šesté a osmé třídy (7. a 9. třídy pokračují v distanční výuce). V dalším týdnu – od 17. 5. 2021 nastupují všechny sedmé a deváté třídy (6. a 8. třídy mají distanční výuku)....

Celý článek

Upozornění pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia platí povinnost mít negativní test na COVID-19 a předložit potvrzení o tomto na příslušné střední škole. Tento test nesmí být starší než 7 dnů. Pro základní školy, jejichž je žák kmenovým žákem, platí povinnost, v případě požádání zákonných zástupců, otestovat daného žáka. (Naše škola obdržela LEPU testy – výtěr se provádí...

Celý článek

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření. Do 11. 4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Zacvičte si s námi – taneční výzva

Neříkej mi já se nehnu, vyskoč z gauče vypni bednu, zahoď mobil, nasaď úsměv, s naším tancem musíš uspět. Zahoď mobil, pojď si trsnout, ať ti večer jde líp usnout.

Celý článek