PRO ŽÁKY


Rychlá navigace

Školní knihovna

Otevírací doba:

ST / 12:35 - 13:30 hod.

Pravidla školní knihovny

Studovna

Otevírací doba:

ST / 12:35 - 13:30 hod.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Hymna

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Projekty podpory

Debra

Nově naše škola od roku 2019 finančně podporuje organizaci Debra.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu Ovoce do škol.

Mléko do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu Mléko do škol.

Sbíráme víčka pro Kryštůfka

Kryštůfek má levostrannou mozkovou obrnu. Velmi důležitá je pravidelná rehabilitace založená na stimulaci zdravých nervových buněk. Jednou z nejúčinnějších léčebných metod je KLIM – THERAPIE v Klimkovicích. Vzhledem k výši doplatku, 55 000 Kč za čtyřtýdenní léčebný pobyt, je pro rodiče Kryštofa léčba finančně nedosažitelná. Lékaři navíc doporučují rehabilitační pobyt absolvovat 2x za rok.

Sběr papíru

Pravidelně v listopadu vyhlašujeme sběrovou soutěž mezi třídami

Školní časopis

30 let Edisonky

2018/2019

100 let republiky

2018/2019

Zdravá strava

2017/2018

Vedci a vědkyně

2017/2018

Hry a hlavolamy

2017/2018

Sport a sportovci

2016/2017

Svět

2016/2017

Školy a profese

2015/2016

Kultura a volný čas

2015/2016

Bezpečnostní složky

2014/2015

Hasiči a záchranáři

2013/2014

Hororové výdání

2013/2014

Májové vydání

2012/2013

Narozeninové vydání

2012/2013

Časopis 06

2011/2012

Časopis 05

2011/2012

Časopis 04

2011/2012

Časopis 03

2010/2011

Časopis 02

2010/2011

Redakce

Maksimová Veronika

redaktorka (-vema-) 8. C

Horňák Michal

redaktor (-hory-) 9. A

Šulc Daniel

redaktor (-dašu-) 9. A

Schillerová Anna

redaktorka (-schal-) 9. B

Mgr. Zuzana Justová

šefredaktor, korektura (-zuzel-)

Bc. Pavel Demjan

šéfredaktor, grafika (-demy-)

Chcete přispívat do školního časopisu? Napište nám!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Vnitřní řád školy

1. Pro žáky školy je povinností znát a plnit tento řád. Seznámí se s ním na začátku roku a podle potřeby si ho připomene během školního roku.

 2. Žák přichází do školy v 7:40 hodin, čistý, slušně oblečený a upravený.

 3. Žák zdraví všechny dospělé osoby ve škole.

 4. Po příchodu do budovy odejde do šatny. Zde se přezuje do zdravotně nezávadné obuvi. V šatně se chová ohleduplně.

 5. Před začátkem vyučovací hodiny si připraví příslušné pomůcky, sešity a učebnici. Žák nosí denně ŽK, kterou udržuje v čistotě, dbá na slušnou úpravu a dává ji 1x týdně podepsat rodičům. Aktovku si uloží tak, aby nepřekážela v uličce. Na začátku hodiny, po vstupu dospělého do třídy a na konci vyučovací hodiny žáci pozdraví povstáním.

 6. O malé přestávce zůstává žák ve třídě, chová se tak, aby neohrožoval své zdraví a bezpečnost spolužáků. O velké přestávce mohou žáci podle rozpisu využívat venkovní prostory školy. Na WC nechodí žáci se svačinou a udržují zde pořádek.

 7. Žák šetří pomůcky a zařízení školy. Každé úmyslné poškození hradí nebo opraví.

 8. Při přecházení do odborné učebny a tělocvičny se žáci seřadí a opouštějí třídu společně. Po vyučování žáci dávají židle na stoly a služba zabezpečí řádné zajištění oken.

 9. Nepřijde-li vyučující po zvonění do 5-ti minut, oznámí to služba v ředitelně nebo kanceláři školy.

10. Mimo vyučování se žáci nezdržují v prostorách školy bez učitele nebo jiné dospělé osoby.

11. Šatnář si ráno vyzvedne klíč od šatny a třídy ve sborovně. Při odchodu žáků třídu zamyká. Po vyučování šatnář zamkne šatnu a klíč odevzdá do sborovny.

12. Do tělocvičny a bazénu nosí žák předepsanou obuv a cvičební úbor. Nedoporučujeme nosit cenné věci do těchto prostor.

13. Do školní jídelny přicházejí žáci pod vedením učitelů a chovají se ukázněně.

14. Ve všech prostorách školy je zakázáno kouření, používání a rozšiřování návykových látek. Pokud by žákovi byla droga nabízena, měl by okamžitě informovat třídního učitele, vedení školy a výchovného poradce.

15. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které by ohrožovaly zdraví, bezpečnost a narušovaly mravní výchovu dítěte.

16. Žák má právo na konzultaci po dohodě s třídním učitelem. Konzultace s výchovným poradcem pro žáky a rodiče jsou v úterý od 15,00-17,00 hodin.

17. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu nemoci, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Žák předkládá omluvenku v ŽK po skončení nemoci.

18. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z rodinných důvodů, je zákonný zástupce povinen předem požádat třídního učitele (jedná-li se o dva dny), nebo ředitele (jedná-li se o více než dva dny) o jeho uvolnění.

19. Žák dbá na dobré jméno školy, proto jeho chování i na veřejnosti by mělo být ukázněné a na úrovni.

20. Je zakázáno používat mobilní telefony během vyučování.

Dokumenty ke stažení

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz