Provozní doba

Pondělí - pátek

*od 6:00 - do 8:00

od 11:40 - do 16:30

(*Ranní návštěva družiny není povinná.)

Kontakt

telefon: 417 564 507

email: prochazkova.h@edisonka.cz

Plán akcí družiny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Činnost družiny

 • Kromě pravidelné denní činnosti pořádáme pro děti různé zájezdy a výlety
 • Děti jsou vždy včas informovány a dle zvážení rodičů přihlášeny
 • Tyto výlety financují rodiče
 • Navrhujeme témata po dohodě s dětmi
 • Nebráníme se ani vašim návrhů
 • Informace o výletech najdete zde na stránkách a na nástěnce u družiny

Těšíme se na vaši spolupráci

Poslední družinové aktuality

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s jednáním vlády 6. 4. 2021 bylo rozhodnuto o prezenčním vyučování 1.…
Celý článek
S příchodem 3. – 5. ročníků k prezenční výuce od 30.11. 2020 se mění s ohledem na co možná nejvyšší…
Celý článek
Z důvodu uzavření školy je poplatek za ŠD na měsíc říjen snížen na 100,- Kč. Listopad zůstává…
Celý článek

Aktuality dle oddělení

Oddělení školní družiny

 • 1
  oddělení 1.C, 2.B, 3.C, 4.B, 4.C
  Hana Procházková
 • 2
  oddělení 1.C, 2.B, 3.C
  Nikola Ottová
 • 3
  oddělení 1.B, 2.A
  Lenka Táborská
 • 4
  oddělení 1.A, 2.C, 3.C
  Lenka Wagnerová
 • 5
  oddělení 3.A, 3.B, 4.B
  Michaela Heinzlová
 • 6
  oddělení 3.A, 4. třídy, 5.B
  Jiřina Endrová

Vyzvedávání dětí

 • Dítě si ze školní družiny rodiče vyzvedávají domovním telefonem
  Telefony jsou očíslovány podle oddělení
 • Vstup do šaten je rodičům zakázán
  Rodiči mohou vyčkat ve vestibulu
 • Vyzvedávejte si děti do 13,00 hod.
  Pokud jde vaše dítě po obědě domů
 • V době od 13,00 - 15,00 hod. mají děti ve školní družině odpolední program
  V tuto dobu nemusí být v oddělení a ani v areálu školy
 • Od 15,30 do 16,30 jsou oddělení sloučena dle rozpisu
  Rozpis je na nástěnce ve vestibulu školní družiny
0
dětí
Kapacita školní družiny

Družina - placení

 • Do každého 26. dne v měsíci
  musí být uhrazen příspěvek na školní družinu. Příspěvek 200 Kč se platí hotově vedoucí vychovatelce, platbou na účet nebo kartou ve školní jídelně
 • Výše příspěvku je měsíčně 200,- Kč
  Výše příspěvku se sníží: je-li dítě nemocné 15 kalendářních dnů (po sobě jdoucích), je-li provoz ŠD uzavřen z důvodu prázdnin nebo je-li dítě v ozdravovně, ŠvP apod.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, kterými se liší.

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků 1. stupně a částečně i výchovný dohled.

Seznamujeme děti se zásadami zdravého životního stylu.

Vedeme děti k toleranci, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči sobě i druhým.

Rozvíjíme u dětí zručnost a jemnou motoriku, vlastní tvořivost a fantazii.

Napište nám do družiny!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz