Provozní doba

Pondělí - pátek

*od 6:00 - do 8:00

od 11:40 - do 16:30

(*Ranní návštěva družiny není povinná.)

Kontakt

telefon: 417 564 507

email: prochazkova.h@edisonka.cz

Plán akcí družiny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Činnost družiny

 • Kromě pravidelné denní činnosti pořádáme pro děti různé zájezdy a výlety
 • Děti jsou vždy včas informovány a dle zvážení rodičů přihlášeny
 • Tyto výlety financují rodiče
 • Navrhujeme témata po dohodě s dětmi
 • Nebráníme se ani vašim návrhů
 • Informace o výletech najdete zde na stránkách a na nástěnce u družiny

Těšíme se na vaši spolupráci

Poslední družinové aktuality

Školní družina .... úterní odpoledne 6.6.2023 proběhlo formou sportovního utkání na bowlingu. Děti 1.a 3. oddělení si…
Celý článek
Dne 2.6. se 4.oddělení v do na výlet do Prahy. Naše krásná ZOO nás nezklamala. Užívali jsme…
Celý článek
Sluníčko krásně svítilo a děti si užívaly soutěživé odpoledne..... lovily peníze ve vodě, házely bumerangovými koulemi, stříhaly…
Celý článek

Aktuality dle oddělení

Oddělení školní družiny

 • 1
  oddělení 1.B, 2.B
  Hana Procházková
 • 2
  oddělení 1.C, 2.A
  Jiřina Endrová
 • 3
  oddělení 1.B, 5.A, 5.B, 5.C
  Michaela Heinzlová
 • 4
  oddělení 1.A, 2.C
  Yvetta Schmidtová
 • 5
  oddělení 3.A, 3.B, 4.A, 4.C
  Jana Vorlíčková
 • 6
  oddělení 3.C, 4.B, 4.C
  Karolína Burgetová
 • 7
  oddělení 3.A, 4.B
  Zuzana Husáková

Vyzvedávání dětí

 • Dítě si ze školní družiny rodiče vyzvedávají domovním telefonem
  Telefony jsou očíslovány podle oddělení
 • Vstup do šaten je rodičům zakázán
  Rodiči mohou vyčkat ve vestibulu
 • Vyzvedávejte si děti do 13,00 hod.
  Pokud jde vaše dítě po obědě domů
 • Od 15,30 do 16,30 jsou oddělení sloučena dle rozpisu
  Rozpis je na nástěnce ve vestibulu školní družiny
 • V době od 13,00 - 15,00 hod. mají děti ve školní družině odpolední program
  V tuto dobu nemusí být v oddělení a ani v areálu školy
0
dětí
Kapacita školní družiny

Družina - placení

 • Do každého 26. dne v měsíci
  musí být uhrazen příspěvek na školní družinu. Příspěvek 200 Kč se platí hotově vedoucí vychovatelce, platbou na účet nebo kartou ve školní jídelně

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, kterými se liší.

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků 1. stupně a částečně i výchovný dohled.

Seznamujeme děti se zásadami zdravého životního stylu.

Vedeme děti k toleranci, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči sobě i druhým.

Rozvíjíme u dětí zručnost a jemnou motoriku, vlastní tvořivost a fantazii.

Napište nám do družiny!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz