Rychlá navigace

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Zprávy z ředitelny

Školní družina je v provozu každý den od 6:00.
Celý článek
30. a 31. 8. 2022 – Opravné zkoušky 1. 9. 2022 – Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023…
Celý článek
Pronájmy: Tělocvična (děti a mládež do 19-ti let)     200 Kč/hod Tělocvična (dospělí)                                    600 Kč/hod Malá UMT (děti…
Celý článek

Akce 1. stupeň

Pomalu se blíží podzim, to je čas na přípravu draka. Děti si společně vyráběly draky, kde se…
Celý článek

Akce 2. stupeň

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se konají příští týden 26. a 29. září dle…
Celý článek

Organizace školního roku

Zahájení školního roku1. září 2022
Podzimní prázdniny26. října a 27. října 2022
Vánoční prázdniny23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
Konec 1. pololetí31. ledna 2023
Pololetní prázdniny3. února 2023
Jarní prázdniny13. února 2023 - 19. února 2023
Velikonoční prázdniny6. a 7. dubna 2023
Konec 2. pololetí30. června 2023
Hlavní prázdniny1. července 2023 - 3. září 2023

Dokumenty ke stažení - škola

Dokumenty ke stažení - jídelna

Nepovinné předměty

Informatika - 4.A

Bc. Pavel Demjan | pondělí | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.B

Bc. Pavel Demjan | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.C

Bc. Pavel Demjan | pátek | 12:50 - 13:30 hod.

Logopedie

Mgr. Karin Helísková | úterý | 13:30 - 15:00 hod.

Sborový zpěv

Bc. Michaela Koželuhová | pondělí | 13:45 - 15:15 hod.

Čteníčko

třídní učitelé | pondělí 1. tř, úterý 2. tř | 11:50 - 12:35 hod.

Německý jazyk - 3. tř

Mgr. Daniela Fišerová | čtvrtek | 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 4. tř

Mgr. Daniela Fišerová | úterý| 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 5. tř

Mgr. Daniela Fišerová | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Fotbalová příprava

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Míčové hry

Mgr. Tamara Kokešová | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Plavání

Mgr. David Walter | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Sportovní hry

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Kroužky

Zdravotní tělesná výchova

1. - 5. tř | Pondělí 14:30 - 15:15

Netradiční sporty

1. - 3. tř | Pondělí 7:00 - 7:45

Florbal

4. - 5. tř | Pondělí 13:30 - 14:30

Stolní tenis

1. - 5. tř | Pondělí 16:45 - 17:45

Veselá věda

1. - 5. tř | Čtvrtek 14:00 15:00

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd

1. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 a 2. 4. 2021 od 9:00 do 12:00

 Základní kritéria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého bydliště v příslušném obvodu ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

2. Dále jsou přijímány děti, jejichž sourozenec (sourozenci) je v den podání žádosti žákem ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

3. V další řadě jsou k povinné školní docházce přijímány děti i z jiných školských obvodů při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny tři třídy po 28 žácích. Celková kapacita 1. tříd činí maximálně 84. žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu dubna 2022.

Možno telefonicky objednat na tel. čísle 739 633 626

Na zápis přiveďte dítě, přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Informace pro prvňáčky

Jak zpravidla probíhá první školní týden?

 • První den
  Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:45. Účast rodičů ve třídách je možná a vítaná.
 • Druhý den
  Vyučování jen do 9:40, děti probírají chování ve škole (školní řád, bezpečnost). V 8:30 bude proveden nácvik opuštění školní budovy.
 • Třetí den
  Vyučování opět do 9:40, pokud v rozvrhu je anglický jazyk, tak začíná (AJ platí i pro čtvrtek a pátek)
 • Čtvrtý a pátý den
  Vyučování do 10:45
 • Od prvního dne je možno dítě přihlásit do školní družiny, případně do školní jídelny (zde možno i před zahájením vyučování).
 • V průběhu druhého vyučovacího týdne mají první třídy standardní rozvrh do 11:40, ale jedenkrát v týdnu do 12:35 – informace o tomto a dalších věcech u třídních učitelek.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz