Rychlá navigace

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Zprávy z ředitelny

6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C 9.D
V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…

Akce 1. stupeň

Akce 2. stupeň

Naše škola získala již v nultém ročníku (2022/2023) nejvyšší počet bodů ze sportovních soutěží různých úrovní (okresní, krajské,…

Organizace školního roku

Zahájení školního roku4. září 2023
Podzimní prázdniny26. října a 27. října 2023
Vánoční prázdniny23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
Konec 1. pololetí31. ledna 2024
Pololetní prázdniny2. února 2024
Jarní prázdniny19. února 2024 - 25. února 2024
Velikonoční prázdniny28. a 29. březen 2024
Konec 2. pololetí28. června 2024
Hlavní prázdniny29. červena 2024 - 1. září 2024

Dokumenty ke stažení - škola

Dokumenty ke stažení - jídelna

Nepovinné předměty

Sborový zpěv

Mgr. Michaela Koželuhová | pondělí | 14:15 - 15:15 hod.

Německý jazyk - 3. tř

Mgr. Daniela Fišerová | čtvrtek | 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 4. tř

Mgr. Daniela Fišerová | úterý| 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 5. tř

Mgr. Daniela Fišerová | středa | 12:45 - 13:30 hod.

Fotbalová příprava

Miroslav Háša | úterý | 12:45 - 13:30 hod.

Zdravotní tělesná výchova

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 13:35 - 13:30 hod.

Míčové hry

Mgr. Tamara Kokešová | pondělí | 10:55 - 11:40 hod.

Plavání

Mgr. David Walter | pondělí | 10:45 - 11:40 hod.

Kroužky

Výtvarný kroužek

4. - 5. tř | Pondělí 13:15 - 14:00

Deskové hry

1. tř - 5. tř | Pondělí 13:15 - 14:00

Plavání

3. - 5. tř | středa 14:15 - 15:15

Vaření

1. - 5. tř | Úterý 15:30 - 17:00

Pohybové hry

1. - 5. tř | středa 15:30 - 16:15

Barvičky

1. - 5. tř | Středa 15:30 - 16:30

Všeználek

1. tř - 5. tř | Pondělí 15:30 - 16:30

Stolní tenis

1. tř - 9. tř | Úterý 15:00 - 16:00

Florbal

2. tř - 4. tř | Úterý 6:45 - 7:45

Klubík

Vybrané děti | Úterý 13:40 - 14:40

Logopedie

1. tř - 2. tř | Úterý 13:30 - 14:00

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd

termíny zápisů budou vypsány

 Základní kritéria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého bydliště v příslušném obvodu ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

2. Dále jsou přijímány děti, jejichž sourozenec (sourozenci) je v den podání žádosti žákem ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

3. V další řadě jsou k povinné školní docházce přijímány děti i z jiných školských obvodů při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tři třídy po 28 žácích. Celková kapacita 1. tříd činí maximálně 84. žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu dubna 2023.

Možno telefonicky objednat na tel. čísle 739 633 626

Na zápis přiveďte dítě, přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Informace pro prvňáčky

Jak zpravidla probíhá první školní týden?

 • První den
  Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:45. Účast rodičů ve třídách je možná a vítaná.
 • Druhý den
  Vyučování jen do 9:40, děti probírají chování ve škole (školní řád, bezpečnost). V 8:30 bude proveden nácvik opuštění školní budovy.
 • Třetí den
  Vyučování opět do 9:40, pokud v rozvrhu je anglický jazyk, tak začíná (AJ platí i pro čtvrtek a pátek)
 • Čtvrtý a pátý den
  Vyučování do 10:45
 • Od prvního dne je možno dítě přihlásit do školní družiny, případně do školní jídelny (zde možno i před zahájením vyučování).
 • V průběhu druhého vyučovacího týdne mají první třídy standardní rozvrh do 11:40, ale jedenkrát v týdnu do 12:35 – informace o tomto a dalších věcech u třídních učitelek.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz