Rychlá navigace

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Zprávy z ředitelny

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dne 27. 9. 2021 jsem vyhlásil ředitelské volno. V tento den se nevyučuje,…
Celý článek
Vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 vydalo MŠMT a MZd manuál pro organizaci vzdělávání a…
Celý článek

Akce 1. stupeň

Akce 2. stupeň

Organizace školního roku

Zahájení školního roku1. září 2021
Podzimní prázdniny27. října a 29. října 2021
Vánoční prázdniny23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
Konec 1. pololetí31. ledna 2022
Pololetní prázdniny4. února 2022
Jarní prázdniny7. února 2022 - 13. února 2022
Velikonoční prázdniny14. a 15. dubna 2022
Konec 2. pololetí30. června 2022
Hlavní prázdniny1. července 2022 - 31. srpna 2022

Dokumenty ke stažení - škola

Dokumenty ke stažení - jídelna

Nepovinné předměty

Informatika - 4.A

Bc. Pavel Demjan | pondělí | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.B

Bc. Pavel Demjan | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.C

Bc. Pavel Demjan | pátek | 12:50 - 13:30 hod.

Logopedie

Mgr. Karin Helísková | úterý | 13:30 - 15:00 hod.

Sborový zpěv

Bc. Michaela Koželuhová | pondělí | 13:45 - 15:15 hod.

Čteníčko

třídní učitelé | pondělí 1. tř, úterý 2. tř | 11:50 - 12:35 hod.

Německý jazyk - 3. tř

Mgr. Daniela Fišerová | čtvrtek | 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 4. tř

Mgr. Daniela Fišerová | úterý| 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 5. tř

Mgr. Daniela Fišerová | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Fotbalová příprava

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Míčové hry

Mgr. Tamara Kokešová | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Plavání

Mgr. David Walter | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Sportovní hry

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Kroužky

Vaření

Hry v bazénu

Sálová kopaná

Zdravotní tělesná výchova

Dys. náprava

Míčové hry

Florbal

Taneční kroužek

Výtvarný kroužek

Rybářský kroužek

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd

9. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 a 10. 4. 2021 od 9:00 do 12:00

 Základní kritéria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého bydliště v příslušném obvodu ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

2. Dále jsou přijímány děti, jejichž sourozenec (sourozenci) je v den podání žádosti žákem ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

3. V další řadě jsou k povinné školní docházce přijímány děti i z jiných školských obvodů při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny tři třídy po 28 žácích. Celková kapacita 1. tříd činí maximálně 84. žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 7. 5. 2021.

Informace pro prvňáčky

Jak probíhá první školní týden?

 • Pondělí 4.9.2017
  Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:45. Účast rodičů ve třídách je možná a vítaná.
 • Úterý 5.9.2017
  Vyučování jen do 9:40, děti probírají chování ve škole (školní řád, bezpečnost). V 8:30 bude proveden nácvik opuštění školní budovy.
 • Středa 6.9. 2017
  Vyučování opět do 9:40, pokud v rozvrhu je anglický jazyk, tak začíná (AJ platí i pro čtvrtek a pátek)
 • Čtvrtek 7.9.2017
  Vyučování do 10:45
 • Pátek 8.9.2017
  Vyučování do 10:45
 • Od pondělí do pátku je možno po vyučování přihlašovat ještě dítě do školní družiny, případně do školní jídelny (zde možno i před zahájením vyučování).
 • Od 11. 9.2017 mají první třídy standardní rozvrh do 11:40, ale jedenkrát v týdnu do 12:35 – informace o tomto a dalších věcech u třídních učitelek.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz