Rychlá navigace

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Zprávy z ředitelny

Počínaje dnem 17. 1. 2022 se žáci a pracovníci škol a školských zařízení testují jedenkrát týdně (pondělí).…
Celý článek
V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů…
Celý článek
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských…
Celý článek

Akce 1. stupeň

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských…
Celý článek

Akce 2. stupeň

Rozšiřující  informace pro účastníky lyžařského soustředění a pro jejich rodiče Adresa : Penzion Villa Obchodní 79 Janské…
Celý článek

Organizace školního roku

Zahájení školního roku1. září 2021
Podzimní prázdniny27. října a 29. října 2021
Vánoční prázdniny23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
Konec 1. pololetí31. ledna 2022
Pololetní prázdniny4. února 2022
Jarní prázdniny7. února 2022 - 13. února 2022
Velikonoční prázdniny14. a 15. dubna 2022
Konec 2. pololetí30. června 2022
Hlavní prázdniny1. července 2022 - 31. srpna 2022

Dokumenty ke stažení - škola

Dokumenty ke stažení - jídelna

Nepovinné předměty

Informatika - 4.A

Bc. Pavel Demjan | pondělí | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.B

Bc. Pavel Demjan | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 4.C

Bc. Pavel Demjan | pátek | 12:50 - 13:30 hod.

Logopedie

Mgr. Karin Helísková | úterý | 13:30 - 15:00 hod.

Sborový zpěv

Bc. Michaela Koželuhová | pondělí | 13:45 - 15:15 hod.

Čteníčko

třídní učitelé | pondělí 1. tř, úterý 2. tř | 11:50 - 12:35 hod.

Německý jazyk - 3. tř

Mgr. Daniela Fišerová | čtvrtek | 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 4. tř

Mgr. Daniela Fišerová | úterý| 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 5. tř

Mgr. Daniela Fišerová | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Fotbalová příprava

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Míčové hry

Mgr. Tamara Kokešová | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Plavání

Mgr. David Walter | pondělí | 11:50 - 12:35 hod.

Sportovní hry

Mgr. Miroslava Tomsová | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Kroužky

Zdravotní tělesná výchova

1. - 5. tř | Pondělí 14:30 - 15:15

Netradiční sporty

1. - 3. tř | Pondělí 7:00 - 7:45

Florbal

4. - 5. tř | Pondělí 13:30 - 14:30

Stolní tenis

1. - 5. tř | Pondělí 16:45 - 17:45

Veselá věda

1. - 5. tř | Čtvrtek 14:00 15:00

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd

1. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 a 2. 4. 2021 od 9:00 do 12:00

 Základní kritéria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého bydliště v příslušném obvodu ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

2. Dále jsou přijímány děti, jejichž sourozenec (sourozenci) je v den podání žádosti žákem ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

3. V další řadě jsou k povinné školní docházce přijímány děti i z jiných školských obvodů při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny tři třídy po 28 žácích. Celková kapacita 1. tříd činí maximálně 84. žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu dubna 2022.

Možno telefonicky objednat na tel. čísle 739 633 626

Na zápis přiveďte dítě, přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Informace pro prvňáčky

Jak probíhá první školní týden?

 • Pondělí 4.9.2017
  Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:45. Účast rodičů ve třídách je možná a vítaná.
 • Úterý 5.9.2017
  Vyučování jen do 9:40, děti probírají chování ve škole (školní řád, bezpečnost). V 8:30 bude proveden nácvik opuštění školní budovy.
 • Středa 6.9. 2017
  Vyučování opět do 9:40, pokud v rozvrhu je anglický jazyk, tak začíná (AJ platí i pro čtvrtek a pátek)
 • Čtvrtek 7.9.2017
  Vyučování do 10:45
 • Pátek 8.9.2017
  Vyučování do 10:45
 • Od pondělí do pátku je možno po vyučování přihlašovat ještě dítě do školní družiny, případně do školní jídelny (zde možno i před zahájením vyučování).
 • Od 11. 9.2017 mají první třídy standardní rozvrh do 11:40, ale jedenkrát v týdnu do 12:35 – informace o tomto a dalších věcech u třídních učitelek.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz