Kategorie: plán akcí

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd na školní rok 2024/2025 se koná 5. 4. 2024 od 14:00 – 18:00 a 6. 4. 2024 od 9:00 – 12:00 Je nutné přijít k zápisu s dítětem a doložit následující doklady: platné občanské průkazy zákonných zástupců a rodný list dítěte. Tento způsob platí i pro rodiče dětí s odkladem školní docházky na školní roky 2023/2024. Budete-li žádat o odklad školní docházky...

Celý článek

Zápis do 1. tříd

Celý článek

Důležité akce a termíny školního roku 2022/2023 v období září–prosinec 2022

30. a 31. 8. 2022 – Opravné zkoušky 1. 9. 2022 – Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 5. – 9. 9. 2022 – Adaptační kurz 6. tříd – Jiřetín pod Jedlovou 12. – 16. 9. 2022 – Adaptační kurz 8. tříd – Jiřetín pod Jedlovou 23. 9. 2022 – Ředitelské volno – volby do obecních zastupitelstev 27....

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2021

Vážení rodiče, pro žáky budoucích 8. tříd každoročně škola pořádá Přírodovědný kurz. Jedná se o několikadenní pobyt v přírodě zaměřený na přírodovědné předměty – především na praktické dovednosti, prohloubení znalostí a osvojení základů práce s odbornými přístroji např. orientace v přírodě, rýžování zlata, meteorologická měření nebo také analýza vody a půdy. Po celou dobu kurzu budou žákům k dispozici učitelé a odborní instruktoři. Přihlášku a další informace...

Celý článek

Sportovní a adaptační kurz 6.- 10.9. 2021

Vážení rodiče, V září 2021 se bude konat jako již tradičně adaptační kurz pro žáky budoucích 6. tříd. Žáci budou mít možnost poznat nové i známé učitele v jiném světle, pomocí stmelovacích a týmových her odhalí něco o sobě i o spolužácích. Tentokrát se kurz bude konat v Jiřetíně pod Jedlovou, v horské chatě Vilda. Přihlášku a další informace ke kurzu najdete ZDE.

Celý článek

Volné dny

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, usnesením vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 bylo přijato krizové opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na výuce ve dnech 21. a 22. 12. 2020. V souvislosti s tímto nařízením stanovilo MŠMT dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jako volné dny. V těchto dnech tedy není výuka (ani distanční), není...

Celý článek

Třídní schůzky – zrušeny

Vážení rodiče, vzhledem k pokračující nedobré epidemiologické situaci, ruším třídní schůzky na obou stupních dne 3. 11. 2020. Třídní schůzky jsou přesunuty na neurčito, případně vás mohou oslovit třídní učitelé jinou formou (MS Teams, Bakaláři). Schůzky rodičů vycházejících žáků téhož dne jsou také zrušeny. Možno využít individuálních konzultací s výchovnou a karierní poradkyní Mgr. Majerovou.

Celý článek

Změna výuky na druhém stupni

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, vzhledem k postupující epidemii Covid-19 rozhodla vláda ČR o krizových opatřeních. V základní škole zůstává nezměněn provoz školních družin, nemění se výuka na 1. stupni (pouze byla zrušena plavecká výuka 2. a 3. tříd). Na druhém stupni bylo přistoupeno k tzv. střídavé výuce. Vzhledem k specifikům naší školy jsem rozhodl o výuce po ročnících. V týdnu od 12. do 16. 10. 2020...

Celý článek

NEPŘEHLÉDNĚTE přehled důležitých termínů

Zahájení školního roku 1. září 2020 Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2020 Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 Konec 1. pololetí 28. ledna 2021 Pololetní prázdniny 29. ledna 2020 Jarní prázdniny 8. března 2021 – 14. března 2021 Velikonoční prázdniny 1. a 2. dubna 2021 Konec 2. pololetí 30. června 2021 Hlavní...

Celý článek

Adaptační kurz 6. tříd šk. roku 2020

Už se pomalu stává tradicí, že v rámci přechodu žáků na druhý stupeň pořádá škola Adaptační kurz. Kurz funguje jako mezičlánek mezi prvním a druhým stupněm a pomáhá žákům zvyknout si na novou etapu jejich studia. Zároveň pomáhá i třídním učitelům, kteří mají možnost poznat své žáky. Přihláška a základní informace ke stažení ZDE.

Celý článek
  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy