Kategorie: Informace z vedení školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2021/2022 byli přijati tito žáci: 1/2021-PT, 2/2021-PT, 3/2021-PT, 4/2021-PT, 5/2021-PT, 6/2021-PT,  8/2021-PT, 9/2021-PT, 10/2021-PT, 11/2021-PT, 12/2021-PT, 13/2021-PT, 14/2021-PT, 15/2021-PT, 16/2021-PT, 17/2021-PT, 18/2021-PT, 19/2021-PT, 20/2021-PT, 21/2021-PT, 22/2021-PT, 23/2021-PT, 24/2021-PT, 25/2021-PT, 26/2021-PT,...

Celý článek

Nástup žáků 2. stupně k prezenční výuce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření nastupují do prezenční výuky žáci druhého stupně. Jedná se o tzv. rotační výuku. U nás nastupují v týdnu od 10. 5. 2021 všechny šesté a osmé třídy (7. a 9. třídy pokračují v distanční výuce). V dalším týdnu – od 17. 5. 2021 nastupují všechny sedmé a deváté třídy (6. a 8. třídy mají distanční výuku)....

Celý článek

Upozornění pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia platí povinnost mít negativní test na COVID-19 a předložit potvrzení o tomto na příslušné střední škole. Tento test nesmí být starší než 7 dnů. Pro základní školy, jejichž je žák kmenovým žákem, platí povinnost, v případě požádání zákonných zástupců, otestovat daného žáka. (Naše škola obdržela LEPU testy – výtěr se provádí...

Celý článek

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s jednáním vlády 6. 4. 2021 bylo rozhodnuto o prezenčním vyučování 1. stupně ZŠ (1. až 5. třídy) rotačním způsobem. Prezenční vyučování je podmíněno testováním antigenními testy (tyto obdržela naše škola) dvakrát týdně u dětí a pedagogických pracovníků pracujících přímo s dětmi. U ostatních pracovníků školy dostačuje tento test jedenkrát týdně. Jako testovací dny byly...

Celý článek

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření. Do 11. 4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Prodloužení krizového opatření

Vláda ČR dne 18. 3. 2021 rozhodla o prodloužení krizového opatření do 28. 3. 2021, kdy školy pokračují v dosavadním režimu. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, v souvislosti s pokračující nedobrou pandemickou situací vydalo MŠMT opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější sdělení z tohoto aktuálního znění. MŠMT stanovilo nové termíny pro jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky: řádný termín JPZ …… 3. května 2021 rádný termín JPZ …… 4. května 2021 Pro JPZ na víceletá gymnázia...

Celý článek

Přihlášení do MS Office 365 a stručný návod pro obsluhu

Vážení rodiče, vážení žáci během posledních 14 dní jste dostali přístup do systému Office 365. Jedná se o cloudové řešení plné známých aplikací, které znáte nejen z hodin informatiky, ale i z domova. Pomocí tohoto systému můžete zpracovávat referáty, prezentace a jiné úkoly zadané učiteli, spravovat poštu, komunikovat a pořádat online setkání s vyučujícími i se spolužáky, vytvářet stránky s obsahem, sdílet videa a další...

Celý článek

Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd se konají v období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Zápis se děje dle správního řádu – žádost je možné učinit písemně, ústně nebo elektronickým podáním. Tedy žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: datovou schránkou (ID datové schránky školy – hcmz3js) e-mailem na masek@edisonka.cz (nutná zpětná vazba zákonného zástupce – číslo mobilního...

Celý článek

Rozhodnutím Vlády ČR o krizovém opatření č. 200

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, rozhodnutím Vlády ČR o krizovém opatření č. 200 byly i s účinností od 1. 3. 2021 uzavřeny základní školy. Uzavření se týká i doteď vyučovaných žáků 1. a 2. tříd. Zároveň byly uzavřeny i školní družiny. Školní jídelna vaří a vydává pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce, kteří mají nárok na dotovaný oběd, jídlo s sebou (jídelní nosiče apod.)...

Celý článek