Kategorie: Akce 1.stupeň

Barevný týden ve 3.A

V minulém týdnu proběhla třídou 3.A duha. Psaly se písemky, uzavíraly se známky a tak si žáci 3.A vymysleli barevnou vzpruhu ve formě barevného týdne. Každý den přišli oblečeni do vybrané barvy, aby dny byly veselejší. Soutěžili mezi sebou o to, kdo nasbírá více bodů. Za dívky vyhrála Leonka Telíšková a za kluky Péťa Duben. Oba výherci si odnesli barevnou...

Celý článek

Školní družina v Mirákulu

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 jsme se školní družinou po dlouhé době zase navštívili Mirákulum. Moc jsme si užili a i počasí nám přálo.

Celý článek

Informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd

Dne 15. 6. 2021  od 16:00 hodin se koná informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd. Schůzka je určena zák. zástupcům, nikoliv dětem. Děkujeme a těšíme se na vaši účast. Mgr. Dana Klímová – zás. ředitele

Celý článek

Den dětí v Pohádkovém lese

Děti ŠD si 3.6. užily Den dětí i v Pohádkovém lese. Po splnění úkolů dostaly sladkou odměnu a diplom.

Celý článek

3.A v zooparku

V pátek 28. 5. jsme s p. učitelkou Švecovou a p. as. Míšou vyrazili do Zooparku Chomutov. Počasí nebylo nic moc, ale poučeni, že není špatné počasí – jen špatné oblečení, jsme vyrazili v bundách a s pláštěnkami. Čekalo nás dokončení projektu Živočichové, který jsme začali již na dist.výuce. Všechna zvířata, co jsme viděli, jsme si zapsali a celkově si užili pobyt...

Celý článek

Další rozvolňování

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, S rozvolňováním epidemiologické situace přijala vláda ČR další opatření platná od 31. 5. 2021. Pro školy také od uvedeného data platí: jsou povoleny školy v přírodě (řídí se mimořádným opatřením MZ ČR), jsou povoleny školní výlety (i vícedenní). Při ubytování žáků platí pravidla MZ ČR pro ubytovací zařízení, je povoleno sportování ve...

Celý článek

3.A v botanické zahradě

V pátek 21. 5. 2021 jsme navštívili botanickou zahradu. V rámci výuky prvouky jsme dokončovali projekt na téma „Rostliny“. Nejprve jsme se s p.učitelkou a p.asistentkou prošli po pozemku zahrady abychom věděli, kde co najdeme a poté jsme již pracovali ve dvojicích. Úkolem bylo vybrat si rostlinku, namalovat ji a opsat si její název i místo původu. Potom jsme popsali jednotlivé části rostliny....

Celý článek

Konec rotační výuky

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření jsou přijata vládou ČR s účinností od 24. května 2021 nová nařízení. Na základní škole končí rotační výuka, všichni žáci tedy chodí prezenčně do školy. Ruší se pevná homogenita tříd a skupin. Platí zejména pro jazykovou výuku, volitelné předměty, skupiny Tv a školní družiny. Je umožněna výuka Tv ve vnitřních...

Celý článek

Informace pro zákonné zástupce žáků

Novelizované mimořádné opatření MZ ČR, které má účinnost od 17. 5. přináší pro školu tyto změny: umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací (všichni žáci 1. až 5. tříd nastupují od 17. 5. 2021 do školy), Tito žáci budou testováni Ag testy vždy v pondělí (nebo nejbližší den příchodu do školy), druhý stupeň (žáci 6. až...

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2021/2022 byli přijati tito žáci: 1/2021-PT, 2/2021-PT, 3/2021-PT, 4/2021-PT, 5/2021-PT, 6/2021-PT,  8/2021-PT, 9/2021-PT, 10/2021-PT, 11/2021-PT, 12/2021-PT, 13/2021-PT, 14/2021-PT, 15/2021-PT, 16/2021-PT, 17/2021-PT, 18/2021-PT, 19/2021-PT, 20/2021-PT, 21/2021-PT, 22/2021-PT, 23/2021-PT, 24/2021-PT, 25/2021-PT, 26/2021-PT,...

Celý článek