Kategorie: Akce 1.stupeň

Doporučení k hodnocení žáků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MŠMT ČR vydalo opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Zde se stanoví, že předání listinné podoby vysvědčení (nebo výpisu) je možné uskutečnit až při osobní přítomnosti žáka ve škole (tedy po 28. 1. 2021 – podle epidemiologické situace), nejpozději však třetí vyučovací den, kdy...

Celý článek

Vládní opatření od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující nedobré situaci v boji proti koronaviru v ČR rozhodlo MŠMT ČR o tom, že provoz škol a školských zařízení bude od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 v nezměněné formě; tedy 1. a 2. třídy mají výuku prezenčně, 3. až 9. třídy výuku distanční. Všechna další opatření zůstávají v platnosti. Dále MŠMT ČR vydalo opatření...

Celý článek

Vládní opatření – leden 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, s další změnou v epidemiologické situaci v ČR přijala vláda opatření, která jsou prozatím platná pro školy a školská zařízení do 10. ledna 2021. V době od 4. 1. do 8. 1. 2021 se prezenčně učí 1. a 2. tříd ZŠ. Ostatní žáci 3. až 9. tříd – mají povinnou distanční výuku. Školní družiny fungují v homogenních skupinách pro...

Celý článek

Volné dny

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, usnesením vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 bylo přijato krizové opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na výuce ve dnech 21. a 22. 12. 2020. V souvislosti s tímto nařízením stanovilo MŠMT dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jako volné dny. V těchto dnech tedy není výuka (ani distanční), není...

Celý článek

Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

S příchodem 3. – 5. ročníků k prezenční výuce od 30.11. 2020 se mění s ohledem na co možná nejvyšší dodržení homogenity skupin složení jednotlivých oddělení ŠD. Pracovní doba ŠD zůstává nedotčena a zachována – ranní činnost 6:00 – 7:40 a odpolední činnost 11:40 – 16:30. Složení oddělení ŠD od 30. 11. 2020 (platí do odvolání opatření PES pro oblast školství): 1.A...

Celý článek

Další rozvolňování opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, souběžně s dalším rozvolňováním dochází k další změnám. Základních škol, tedy i nás, se týkají ty, které jsou platné od 30. 11. 2020. Zkusím je stručně sumarizovat. Od výše uvedeného data je prezenční výuka pro všechny třídy 1. stupně. Do školy tedy docházejí žáci 1. 2. 3. 4. a 5. tříd. Stejně tak docházejí od...

Celý článek

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. třídy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k postupnému rozvolňování opatření nouzového stavu v ČR se pro 1. a 2. ročníky ZŠ obnovuje povinná prezenční výuka počínaje dnem 18. 11. 2020. Výuka probíhá v jednotlivých třídách (třídy se neslučují) podle standardního rozvrhu kromě zpěvu a sportovní činnosti. Jsou dodržovány zásady osobní hygieny, zvýšené desinfekce prostoru a větrání o přestávkách, ale i během výuky (uprostřed...

Celý článek

Pozdrav pro zdravotníky

Žáci 3.A ze ZŠ Edisonova namalovali doma našim zdravotníkům obrázky. Když si nemohou oni užívat krásy podzimu ,protože jsou pořád v nemocnicích, přinášejí podzim za nimi😊do nemocnic i jejich domovů.

Celý článek

Přihlášení do MS Office 365 a stručný návod pro obsluhu

Vážení rodiče, vážení žáci během posledních 14 dní jste dostali přístup do systému Office 365. Jedná se o cloudové řešení plné známých aplikací, které znáte nejen z hodin informatiky, ale i z domova. Pomocí tohoto systému můžete zpracovávat referáty, prezentace a jiné úkoly zadané učiteli, spravovat poštu, komunikovat a pořádat online setkání s vyučujícími i se spolužáky, vytvářet stránky s obsahem, sdílet videa a další...

Celý článek

Dopis z ministerstva pro učitelé a žáky

  Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Celý článek