Rychlá navigace

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zvonění

0. hodina7:00 - 7:45
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina10:00 - 10:45
4. hodina10:55 - 11:40
5. hodina11:50 - 12:35
6. hodina12:45 - 13:30
7. hodina13:35 - 14:20
8. hodina14:30 - 15:15

Zprávy z ředitelny

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů…
Celý článek
Vážení přátelé, tímto bych velmi rád poděkoval všem pracovníkům školy, pedagogům i nepedagogům, kteří přispěli na charitativní…
Celý článek
Do Základní školy Edisonova dnes dorazili zástupci FK Teplice Daniel Trubač, Jan Knapík a také bývalí žáci…
Celý článek

Akce 1. stupeň

Ve středu 29. 11. třída 3.C již podruhé v tomto školním roce navštívila muzeum v Teplicích. Poprvé…
Celý článek

Akce 2. stupeň

Žáci osmého ročníku navštívili představení Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej. Představení opravdu vtipně přiblížilo zásady etikety,…
Celý článek

Organizace školního roku

Zahájení školního roku4. září 2023
Podzimní prázdniny26. října a 27. října 2023
Vánoční prázdniny23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
Konec 1. pololetí31. ledna 2024
Pololetní prázdniny2. února 2024
Jarní prázdniny19. února 2024 - 25. února 2024
Velikonoční prázdniny28. a 29. březen 2024
Konec 2. pololetí28. června 2024
Hlavní prázdniny29. červena 2024 - 1. září 2024

Dokumenty ke stažení - škola

Dokumenty ke stažení - jídelna

Nepovinné předměty

Informatika - 3.A

Bc. Pavel Demjan | pondělí | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 3.B

Mgr. Rudolf Zscherp | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Informatika - 3.C

Mgr. Rudolf Zscherp | pátek | 12:50 - 13:30 hod.

Logopedie

Mgr. Karin Helísková | úterý | 13:30 - 15:00 hod.

Sborový zpěv

Mgr. Michaela Koželuhová | pondělí | 14:15 - 15:15 hod.

Německý jazyk - 3. tř

Mgr. Daniela Fišerová | čtvrtek | 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 4. tř

Mgr. Daniela Fišerová | úterý| 12:45 - 13:30 hod.

Německý jazyk - 5. tř

Mgr. Daniela Fišerová | středa | 12:50 - 13:30 hod.

Fotbalová příprava

Mgr. Martin Kokeš | úterý | 12:50 - 13:30 hod.

Míčové hry

Mgr. Tamara Kokešová | pondělí | 10:55 - 11:40 hod.

Plavání

Mgr. Martin Kokeš | pondělí | 10:45 - 11:40 hod.

Kroužky

Florbal

2.B+3.C | Pondělí 7:00 - 7:45

Florbal

1. tř + 2.A | Úterý 7:00 - 7:45

Florbal

4. - 5. tř | Čtvrtek 14:20 - 15:05

Fotbal

4. - 5. tř | Úterý 7:00 - 7:45

Vaření

1. - 5. tř | Úterý 15:30 - 17:00

Všeználek

1. - 5. tř | Pondělí 15:30 - 16:30

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd

14. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 a 15. 4. 2023 od 9:00 do 12:00

 Základní kritéria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého bydliště v příslušném obvodu ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

2. Dále jsou přijímány děti, jejichž sourozenec (sourozenci) je v den podání žádosti žákem ZŠ Teplice, Edisonova 1732.

3. V další řadě jsou k povinné školní docházce přijímány děti i z jiných školských obvodů při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tři třídy po 28 žácích. Celková kapacita 1. tříd činí maximálně 84. žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu dubna 2023.

Možno telefonicky objednat na tel. čísle 739 633 626

Na zápis přiveďte dítě, přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Informace pro prvňáčky

Jak zpravidla probíhá první školní týden?

 • První den
  Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:45. Účast rodičů ve třídách je možná a vítaná.
 • Druhý den
  Vyučování jen do 9:40, děti probírají chování ve škole (školní řád, bezpečnost). V 8:30 bude proveden nácvik opuštění školní budovy.
 • Třetí den
  Vyučování opět do 9:40, pokud v rozvrhu je anglický jazyk, tak začíná (AJ platí i pro čtvrtek a pátek)
 • Čtvrtý a pátý den
  Vyučování do 10:45
 • Od prvního dne je možno dítě přihlásit do školní družiny, případně do školní jídelny (zde možno i před zahájením vyučování).
 • V průběhu druhého vyučovacího týdne mají první třídy standardní rozvrh do 11:40, ale jedenkrát v týdnu do 12:35 – informace o tomto a dalších věcech u třídních učitelek.

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz