Kategorie: Informace z vedení školy

návštěva ředitele Fotbalové asociace České republiky

V úterý 19. 9. 2017 navštívil naši školu pan Michal Prokeš, technický ředitel Fotbalové asociace České republiky a zároveň  vedoucí projektu Regionálních fotbalových akademií České republiky. Velmi ocenil technické a sportovní zázemí školy, prostory, které naśe akademie užívá, vysoce vyzdvihl úroveň školního (a zároveň akademického) stravování. Na závěr své návštěvy se podepsal na „Míč osobností“...

Celý článek

Ředitelské volno 20. října 2017

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny, vyhlašuje ředitel školy tohoto dne ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn i pro nedružinové děti.

Celý článek

Oznámení o prodloužení stavby

Ředitelství ZŠ oznamuje, že po dohodě s investorem (Statutární město Teplice) a zhotovitelem (Sportstavby Praha) a se souhlasem vedení školy se prodlužuje termín stavby nového sportovního areálu do 2. 10. 2017. Toto opatření je v důsledku nepříznivého počasí a slouží k dodržení všech technologických postupů (zejména pokládky a lepení na tenisovém a volejbalovém hřišti a...

Celý článek

Spolupráce se Salesiánským střediskem

Ředitelství ZŠ ve spolupráci se Salesiánským střediskem v Teplicích připravuje, v případě zájmu, od říjma 2017 otevření kroužku – terapeutické skupiny pro děti s problémy v intersociálních vztazích, pro školně neúspěšné, pro děti s diagnózami na bázi ADHD aj. Kroužek by byl konciopován jako terapeutická skupina, je určen dětem v rozmezí od 7 do 11...

Celý článek

Třídní schůzky 1. a 3. tříd

Ředitelství školy upozorňuje na třídní schůzky 1. a 3. tříd, které se konají 14. 9. 2017 od 16:00 v kmenových třídách školy.

Celý článek

Prodej učebních pomůcek

Počínaje dnem 5. 9. 2017 budou ve vestibulu školy prodávány učební pomůcky. Jedná se zejména o sešity, zápisníky, pravítka, tužky, kancelářské potřeby atd. Prodej bude realizován vždy od 9:45 do 12:00, minimálně do pátku 8. 9. 2017.

Celý článek

Stavba víceúčelového hřiště

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dnem 1.7.2017 byla započata stavba víceúčelového hřiště, které bude sloužit vašim dětem. Stavbou byla pověřena firma Sportstav Praha, s.r.o. Investorem je Statutární město Teplice, které uvolnilo na výstavbu částku cca 4,5 mil.Kč. Součástí víceúčelového hřiště  bude rozběžiště s doskočištěm, tenisový kurt, streetballové hřiště  a posilovací část – workout. Stavba měla být...

Celý článek

NEPŘEHLÉDNĚTE přehled důležitých termínů

Přehled důležitých akcí a termínů v prvním pololetí školního roku 2017/2018 28.8.2017 – nástup ped.pracovníků, úvodní pedagogická rada 30.8.2017 – opravné zkoušky 31.8.2017 – opravné zkoušky 4.9.2017 – slavnostní zahájení školního roku 5.– 8. 9. 2017 – adaptační kurz šestých tříd – RS Polevsko vedoucí kurzu Mgr. Hozáková, dále Mgr. Káňová, Mgr. Stodůlka, Mgr. Walter...

Celý článek

Bezhotovostní platby za obědy

Ředitelství školy a vedení školní jídelny oznamují, že od 2.10.2017 je možné platiti obědy bezhotovostně, převodem na účet. Po dohodě s vedoucí  školní jídelny je možno platit na jakkoli dlouhé období. Bližší informace k platbě budou ještě upřesněny. Zároveň od tohoto data je možné objednávat druhé jídlo i ve středu, tj. druhá jídla budou vydávána v úterý, středu,...

Celý článek