Kategorie: Informace z vedení školy

Ředitelské volno

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dne 27. 9. 2021 jsem vyhlásil ředitelské volno. V tento den se nevyučuje, školní družina není a školní jídelna nevaří. Na škole budou probíhat pouze drobné opravy a údržbářské práce, bude otevřen bazén jen pro dopolední plavání škol. Odpoledne a večer budou tělocvičny a bazén uzavřeny. 8. 10. 2021 bude z důvodu přípravy a důstojného průběhu voleb do Poslanecké...

Celý článek

Důležité informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 vydalo MŠMT a MZd manuál pro organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb ve školním roce 2021 / 2022. Vzhledem k širokému rozsahu manuálu jsem vybral nejdůležitější a taxativní opatření. Škola je dostatečně vybavena prostředky k dodržování zvýšených hygienických pravidel a pravidel úklidu a desinfekce. Má dostatečné množství dezinfekčních prostředků, jednorázových ručníků a přiměřeného množství náhradních roušek...

Celý článek

Seznam pomůcek pro žáky 1. stupně

pomůcky 1_stupeň

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2021

Vážení rodiče, pro žáky budoucích 8. tříd každoročně škola pořádá Přírodovědný kurz. Jedná se o několikadenní pobyt v přírodě zaměřený na přírodovědné předměty – především na praktické dovednosti, prohloubení znalostí a osvojení základů práce s odbornými přístroji např. orientace v přírodě, rýžování zlata, meteorologická měření nebo také analýza vody a půdy. Po celou dobu kurzu budou žákům k dispozici učitelé a odborní instruktoři. Přihlášku a další informace...

Celý článek

Sportovní a adaptační kurz 6.- 10.9. 2021

Vážení rodiče, V září 2021 se bude konat jako již tradičně adaptační kurz pro žáky budoucích 6. tříd. Žáci budou mít možnost poznat nové i známé učitele v jiném světle, pomocí stmelovacích a týmových her odhalí něco o sobě i o spolužácích. Tentokrát se kurz bude konat v Jiřetíně pod Jedlovou, v horské chatě Vilda. Přihlášku a další informace ke kurzu najdete ZDE.

Celý článek

Změna opatření MZČR a MŠMT

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v návaznosti na jednání vlády ČR bylo vydáno opatření MZČR, které ruší používání ochranných prostředků dýchacích cest během vzdělávání, kdy žáci jsou ve třídách (lavicích). Při ostatních aktivitách (např. příchody do třídy, režim o přestávkách) zůstává stejný režim jako doposud. Také pedagogičtí pracovníci během výuky nemusí mít nasazen respirátor ani roušku. Sportovní aktivity...

Celý článek

Další rozvolňování

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, S rozvolňováním epidemiologické situace přijala vláda ČR další opatření platná od 31. 5. 2021. Pro školy také od uvedeného data platí: jsou povoleny školy v přírodě (řídí se mimořádným opatřením MZ ČR), jsou povoleny školní výlety (i vícedenní). Při ubytování žáků platí pravidla MZ ČR pro ubytovací zařízení, je povoleno sportování ve...

Celý článek

Konec rotační výuky

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření jsou přijata vládou ČR s účinností od 24. května 2021 nová nařízení. Na základní škole končí rotační výuka, všichni žáci tedy chodí prezenčně do školy. Ruší se pevná homogenita tříd a skupin. Platí zejména pro jazykovou výuku, volitelné předměty, skupiny Tv a školní družiny. Je umožněna výuka Tv ve vnitřních...

Celý článek

Šimiho 7-denní tábory na Zbirožském potoce

Spolek AKTIVITY NADOHLED z.s. pořádá tábory pro kluky a holky ve věku 7 – 14 let, kteří si chtějí vyzkoušet táboření a týden je pro ně tak akorát. Termíny: I. běh (3.-10.7.2021) II. běh (10.-17.7.2021) V průběhu 7 dní zažijete mnohá dobrodružství, při kterých bude zapotřebí prokázat odvahu a odhodlání, znalosti a zručnost, rychlost a sílu, ale také schopnost spolupráce...

Celý článek

Informace pro zákonné zástupce žáků

Novelizované mimořádné opatření MZ ČR, které má účinnost od 17. 5. přináší pro školu tyto změny: umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací (všichni žáci 1. až 5. tříd nastupují od 17. 5. 2021 do školy), Tito žáci budou testováni Ag testy vždy v pondělí (nebo nejbližší den příchodu do školy), druhý stupeň (žáci 6. až...

Celý článek