Kategorie: Informace z vedení školy

Upozornění ředitele školy

Počínaje dnem 17. 1. 2022 se žáci a pracovníci škol a školských zařízení testují jedenkrát týdně (pondělí). Všechna další hygienická a protiepidemiologická opatření zůstávají v platnosti. Mgr. Vladimír Mašek

Celý článek

Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro plnění povinností ve věci rozpočtu (ročního plánu výnosů a nákladů) a střednědobého výhledu rozpočtu (střednědobého plánu výnosů a nákladů) pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Teplice, schválenými Usnesením RM č. 0606/17 ze dne 25. 8. 2017, zveřejňuji návrh rozpočtu...

Celý článek

MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 3. 1. 2022. Z nejdůležitějších zásad vyjímám: a) v období od 3. 1. do 16. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. b) od 17. 1. 2022 probíhá antigenní testování každé pondělí c) nově...

Celý článek

Třída 6.B a 8.B v karanténě

Vážení zákonní zástupci, z důvodu výskytu nemoci Covid-19 rozhodla KHS (rozhodnutím z 5. 12. 2021) o karanténě tříd 6.B a 8.B. Karanténa trvá do 10. 12. 2021 včetně. Žáci projdou PCR testy, na které se dostaví se zákonnými zástupci v termínech 8. – 10. 12. 2021. Do školy se vrací s nedativním PCR testem 13. 12. 2021 Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Nová mimořádná opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dne 18. 11. 2021 vláda ČR schválila mimořádná opatření MZ ČR, která se týkají screeningového testování ve školách. Omlouvám se za dodání informací až v tento čas, ale pokyny z MŠMT přišly v pátek odpoledne a prováděcí návody v pondělí ráno. Testování bylo původně plánováno na 22. a 29. 11. 2021, ale vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci bude...

Celý článek

Výskyt nemoci Covid-19

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, po konzultacích s KHS je situace po výskytu nemoci Covid-19 takováto: třídy 6.C, 7.C a 9.C zůstávají v karanténě do 17. 11. 2021 (v případě provedení negativních PCR testů), případně do 23. 11. 2021 (pokud PCR testy z nějakého důvodu neproběhnou). Ve třídách 3.B a 6.B (vždy zachycen jeden žák) žáci pokračují v docházce do školy a budou ve škole preventivně testováni...

Celý článek

Karanténa tříd

Vážení rodiče, po vyhlášení karantény pro třídu 9.C dne 10.11.2021, kde se objevily potvrzené případy výskytu nemoci Covid 19, byly PCR testy provedeny u některých dalších žáků, kteří vykazovali příznaky možného výskytu nemoci Covid 19. Ve třídách 6.C, 7.C, 6.B a 3.B byla vyhlášena karanténa s účinností od 12.11.2021 do 17.11.2021 v případě negativních PCR testů u dětí. V případě neprovedení  testů...

Celý článek

Omezení provozu školy

Vážení rodiče, vzhledem k další havárii na hlavním přivaděči vody pro oblast Teplice – Trnovany došlo k určitým omezením provozu školy. Již včera jsme přijali opatření k zajištění stravování a udržení základní hygieny na škole. Dnes, kdy odstávka podle vyjádření pracovníků SčVaK je od 8:00 do 15:00, bude vyučování zkráceno na 2. stupni do 12:15 a odpolední vyučování zcela zrušeno. ŠD bude dále fungovat bez...

Celý článek

Ředitelské volno

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dne 27. 9. 2021 jsem vyhlásil ředitelské volno. V tento den se nevyučuje, školní družina není a školní jídelna nevaří. Na škole budou probíhat pouze drobné opravy a údržbářské práce, bude otevřen bazén jen pro dopolední plavání škol. Odpoledne a večer budou tělocvičny a bazén uzavřeny. 8. 10. 2021 bude z důvodu přípravy a důstojného průběhu voleb do Poslanecké...

Celý článek

Důležité informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 vydalo MŠMT a MZd manuál pro organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb ve školním roce 2021 / 2022. Vzhledem k širokému rozsahu manuálu jsem vybral nejdůležitější a taxativní opatření. Škola je dostatečně vybavena prostředky k dodržování zvýšených hygienických pravidel a pravidel úklidu a desinfekce. Má dostatečné množství dezinfekčních prostředků, jednorázových ručníků a přiměřeného množství náhradních roušek...

Celý článek