Kategorie: Akce 2.stupeň

Upozornění ředitele školy

Vzhledem k výsledkům 1. kola senátních voleb na Teplicku je na 12. 6. 2020 opětovně (z důvodu voleb 2. kola do Senátu Parlamentu ČR) vyhlášeno s vědomím Rady Statutárního města Teplice ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Celý článek

Pro rodiče, zákonné zástupce žáků 2. stupně

V souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace je umožněna od 8. 6. 2020 osobní přítomnosti žáků 2. stupně v základní škole. Vzhledem k tomu, že 8. června 2020 se konají přijímací zkoušky na SŠ, využije naše škola této možnosti od úterý 9. 6. 2020. Aktivity žáků ve škole se týkají individuálních nebo skupinových konzultací (objasnění učiva, zadání domácího procvičování) ,...

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2020

Vážení rodiče ! V září 2020 proběhne v Jiřetíně pod Jedlovou terénní kurz pro 8.ročník zaměřený na přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, F, M). Cílem kurzu je praktické ověření nabytých znalostí a dovedností, osvojení základů práce s odbornými přístroji a metodami, které žákům výrazně usnadní pochopení probírané teorie v 8. a 9. ročníku. Proto bychom byli rádi, kdyby se kurzu zúčastnili všichni žáci....

Celý článek

Upozornění vedoucí školní jídelny

Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. O pravidlech pro fungování školní jídelny budete informováni prostřednictvím webových stránek školy dne 19. 5. 2020. Pro vyrovnání finančních částek (přeplatky) příp. pro další objednání obědů na květen-červen 2020 kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Margitu Hradeckou na tel. 736 613 235 nebo 417 563 487.

Celý článek

Upozornění od ředitele školy – ředitelské volno

Dne 5. 6. 2020 (a velmi pravděpodobně 12. 6. 2020) bude na naší škole ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu doplňovacích voleb do Senátu ČR. Výuka pro 1. stupeň se u dobrovolně přihlášených žáků ruší.

Celý článek

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, případně 9. ročníků

V minulých dnech vydalo MŠMT formou manuálu soubor hygienických a provozních podmínek nazvaných Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Připomenu některé hlavní zásady a jejich případné aplikace na podmínky naší školy: A) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Škola se bude otevírat v 7:40, je nadbytećné chodit dřív, neboť veškeré...

Celý článek

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v minulých dnech vyšla e Sbírce zákonů (částka 75) ze dne 27. 4. 2020 Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška má v § 1 – Hodnocení žáků – tři základní body: Hodnocení vychází z podkladů získaných v druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy,...

Celý článek

Úřední hodiny

Ve čtvrtek 9. 4. 2020 je škola otevřena – úřední hodiny – 8:00 až 12:00

Celý článek

Sdělení k příjímacím zkouškám na SŠ

Vážení zákonní zástupci, V minulých dnech byl zaslán na školy přípis ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (maturity). Pro přijímací zkoušky platí v zásadě tyto body: Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na školách. Termín stanoví MŠMT. Jednotná přijímací...

Celý článek

Online tituly zdarma

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům a učitelům do odvolání své elektronické tituly a služby zdarma! Na odkazech níže jsou tituly jednotlivých nakladatelství k dispozici.   Vydavatelství TAKTIK www.taktik.cz   Vydavatelství Fraus https://www.skolasnadhledem.cz/   Vydavatelství Didakta www.didakta.cz Login: crna1346@didakta.cz Heslo: AWC2   Vydavatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. www.ucebnice-online.cz

Celý článek