Kategorie: Akce 2.stupeň

Plán důležitých akcí na září – prosinec 2020

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci v ČR budou zatím zveřejněny akce pouze na kalendářní rok 2020. Akce na leden až červen 2021 budou naplánovány, ale zveřejněny až na počátku ledna 2021, opět vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR. 7. -10. 9. 2020 – Adaptační kurz 6. tříd v Bílině – vedoucí pí. uč. Šífová 14. – 18. 9. 2020 – Přírodovědný...

Celý článek

Hygienická opatření na škole

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s nastávajícím školním rokem 2020/2021 a reálnou epidemiologickou situací přijalo MŠMT ČR a MZd ČR manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Tento manuál v podstatě navazuje na podobné nařízení z května 2020 s několika změnami reagujícími na současný vývoj onemocnění Covid-19. Naše škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy....

Celý článek

NEPŘEHLÉDNĚTE přehled důležitých termínů

Zahájení školního roku 1. září 2020 Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2020 Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 Konec 1. pololetí 28. ledna 2021 Pololetní prázdniny 29. ledna 2020 Jarní prázdniny 8. března 2021 – 14. března 2021 Velikonoční prázdniny 1. a 2. dubna 2021 Konec 2. pololetí 30. června 2021 Hlavní...

Celý článek

Nový termín přírodovědného terénního kurzu

Vážení rodiče! V letošním školním roce 2020/2021 chceme uskutečnit přírodovědný terénní kurz pro žáky 8.tříd. Původní termín byl 7. – 11. září 2020 s kapacitou zhruba 60 lidí. Zájem žáků však překonal tento počet a my jsme museli najít jiný objekt s větší kapacitou v Jiřetíně pod Jedlovou. Termín musel být posunut o jeden týden. Nový termín přírodovědného terénního kurzu...

Celý článek

Seznam pomůcek 2. stupeň – 2020/2021

Seznam pomůcek pro budoucí žáky druhého stupně naleznete ZDE

Celý článek

Upozornění ředitele školy

Vzhledem k výsledkům 1. kola senátních voleb na Teplicku je na 12. 6. 2020 opětovně (z důvodu voleb 2. kola do Senátu Parlamentu ČR) vyhlášeno s vědomím Rady Statutárního města Teplice ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Celý článek

Pro rodiče, zákonné zástupce žáků 2. stupně

V souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace je umožněna od 8. 6. 2020 osobní přítomnosti žáků 2. stupně v základní škole. Vzhledem k tomu, že 8. června 2020 se konají přijímací zkoušky na SŠ, využije naše škola této možnosti od úterý 9. 6. 2020. Aktivity žáků ve škole se týkají individuálních nebo skupinových konzultací (objasnění učiva, zadání domácího procvičování) ,...

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2020

Vážení rodiče ! V září 2020 proběhne v Jiřetíně pod Jedlovou terénní kurz pro 8.ročník zaměřený na přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, F, M). Cílem kurzu je praktické ověření nabytých znalostí a dovedností, osvojení základů práce s odbornými přístroji a metodami, které žákům výrazně usnadní pochopení probírané teorie v 8. a 9. ročníku. Proto bychom byli rádi, kdyby se kurzu zúčastnili všichni žáci....

Celý článek

Upozornění vedoucí školní jídelny

Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. O pravidlech pro fungování školní jídelny budete informováni prostřednictvím webových stránek školy dne 19. 5. 2020. Pro vyrovnání finančních částek (přeplatky) příp. pro další objednání obědů na květen-červen 2020 kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Margitu Hradeckou na tel. 736 613 235 nebo 417 563 487.

Celý článek

Upozornění od ředitele školy – ředitelské volno

Dne 5. 6. 2020 (a velmi pravděpodobně 12. 6. 2020) bude na naší škole ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu doplňovacích voleb do Senátu ČR. Výuka pro 1. stupeň se u dobrovolně přihlášených žáků ruší.

Celý článek