OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Oznámení protiprávního jednání

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zveřejňujeme povinné informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.
Příslušnou osobou podle zákona je Mgr. Vladimír Mašek (telefon: 602494373, masek@edisonka.cz).

Protiprávní jednání je možné oznámit příslušné osobě

  • písemně na nezávislém, zabezpečeném e-mailu whistleblowing@edisonka.cz
  • ústně (nahrajte hlasovou zprávu a vložte ji do e-mailu)
  • pro pracovníky ZŠ Teplice, Edisonova ul. též osobně

ZŠ Teplice, Edisonova ul. vylučuje možnost osobního podání pro osoby, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Protiprávním jednáním je myšleno záměrné i nezáměrné porušení zákona. Se stížnostmi na výchovu a vzdělávání se obracejte na ředitele školy, v případě neuspojivého vyřízení na školskou radu, Českou školní inspekci nebo zřizovatele.