Autor Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

O autorovi

Bezhotovostní platba ve školní jídelně

Od pondělí 30. 10. 2017 je možné platit za stravné ve školní jídelně pomocí bezkontaktní platební karty.

Celý článek

Spolupráce s UJAK Praha

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE Informace o projektu –  robkobo-ujak

Celý článek

návštěva ředitele Fotbalové asociace České republiky

V úterý 19. 9. 2017 navštívil naši školu pan Michal Prokeš, technický ředitel Fotbalové asociace České republiky a zároveň  vedoucí projektu Regionálních fotbalových akademií České republiky. Velmi ocenil technické a sportovní zázemí školy, prostory, které naśe akademie užívá, vysoce vyzdvihl úroveň školního (a zároveň akademického) stravování. Na závěr své návštěvy se podepsal na „Míč osobností“ v ředitelně školy.

Celý článek

Ředitelské volno 20. října 2017

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny, vyhlašuje ředitel školy tohoto dne ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn i pro nedružinové děti.

Celý článek

Oznámení o prodloužení stavby

Ředitelství ZŠ oznamuje, že po dohodě s investorem (Statutární město Teplice) a zhotovitelem (Sportstavby Praha) a se souhlasem vedení školy se prodlužuje termín stavby nového sportovního areálu do 2. 10. 2017. Toto opatření je v důsledku nepříznivého počasí a slouží k dodržení všech technologických postupů (zejména pokládky a lepení na tenisovém a volejbalovém hřišti a na hřišti na streetball). Nadále pro všechny nezainteresované osoby tedy platí, do 2. 10....

Celý článek

Spolupráce se Salesiánským střediskem

Ředitelství ZŠ ve spolupráci se Salesiánským střediskem v Teplicích připravuje, v případě zájmu, od říjma 2017 otevření kroužku – terapeutické skupiny pro děti s problémy v intersociálních vztazích, pro školně neúspěšné, pro děti s diagnózami na bázi ADHD aj. Kroužek by byl konciopován jako terapeutická skupina, je určen dětem v rozmezí od 7 do 11 let a další od 11 do 16 let. Scházel by...

Celý článek

Třídní schůzky 1. a 3. tříd

Ředitelství školy upozorňuje na třídní schůzky 1. a 3. tříd, které se konají 14. 9. 2017 od 16:00 v kmenových třídách školy.

Celý článek

Prodej učebních pomůcek

Počínaje dnem 5. 9. 2017 budou ve vestibulu školy prodávány učební pomůcky. Jedná se zejména o sešity, zápisníky, pravítka, tužky, kancelářské potřeby atd. Prodej bude realizován vždy od 9:45 do 12:00, minimálně do pátku 8. 9. 2017.

Celý článek

Stavba víceúčelového hřiště

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dnem 1.7.2017 byla započata stavba víceúčelového hřiště, které bude sloužit vašim dětem. Stavbou byla pověřena firma Sportstav Praha, s.r.o. Investorem je Statutární město Teplice, které uvolnilo na výstavbu částku cca 4,5 mil.Kč. Součástí víceúčelového hřiště  bude rozběžiště s doskočištěm, tenisový kurt, streetballové hřiště  a posilovací část – workout. Stavba měla být předána k 31.8.2017...

Celý článek

NEPŘEHLÉDNĚTE přehled důležitých termínů

Přehled důležitých akcí a termínů v prvním pololetí školního roku 2017/2018 28. 8. 2017 – nástup ped.pracovníků, úvodní pedagogická rada 30. 8. 2017 – opravné zkoušky 31. 8. 2017 – opravné zkoušky 4. 9. 2017 – slavnostní zahájení školního roku 5. – 8. 9. 2017 – adaptační kurz šestých tříd – RS Polevsko vedoucí kurzu Mgr. Hozáková,...

Celý článek
  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy