Obhajoba vítězství ve sportovní lize škol

Naše škola získala již v nultém ročníku (2022/2023) nejvyšší počet bodů ze sportovních soutěží různých úrovní (okresní, krajské, republikové) a získala Putovní pohár města Teplice-Sportovní liga škol, který byl předán v červnu 2023.
Ve školním roce 2023/2024 probíhal oficiální první ročník sportovní ligy základních škol Teplic,který organizovala OR AŠSK Teplice. Díky podpoře Magistrátu města Teplice byla tato soutěž finančně dotována. Hodnocena byla účast a výsledky v různých sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje nebo republiky. Naši žáci získali 164 bodů a přesvědčivě získali znovu trofej pro vítěze. 28.června 2024 nám byl předán náměstkem primátora panem Hynkem Hanzou pohár, který bude na další školní rok v našem držení.
Děkuji Všem žákům a učitelům, kteří se aktivně podíleli na obhajobě Putovního poháru města Teplice. Věřím, že i v příštích letech budeme atakovat přední místa této soutěže.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy