Ředitelské volno 20. října 2017

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny, vyhlašuje ředitel školy tohoto dne ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn i pro nedružinové děti.