Kategorie: Jídelna

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Důležité upozornění pro rodiče, zákonné zástupce a strávníky ŠJ Z důvodu stavebních prací je od 2. 9. 2019 uzavřen tzv. zadní vchod školy, tj. vchod z Nedbalovy ulice. Uzavírka bude trvat do listopadu 2019 – termín otevření druhého vchodu bude včas oznámen na vývěskách ŠJ, ŠD a na webových stránkách školy. Veškeré činnosti – předávání a přebírání dětí ze ŠD, příchod a odchod...

Celý článek

Bezhotovostní platba ve školní jídelně

Od pondělí 30. 10. 2017 je možné platit za stravné ve školní jídelně pomocí bezkontaktní platební karty.

Celý článek

Informace o placení stravného a poplatků za družinu bezhotovostním převodem

Od školního roku 2017/2018 je možná úhrada stravného a poplatku za školní družinu převodem z účtu. Platbu je možné provést na libovolně dlouhé období, nejpozději však 5 pracovních dní před požadovaným termínem. Takto zakoupené stravenky budou automaticky předány do školní družiny. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, si je budou moci vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Platební údaje: Č. účtu: 115-5237590267/0100 Var....

Celý článek

Bezhotovostní platby za obědy

Ředitelství školy a vedení školní jídelny oznamují, že od 2.10.2017 je možné platiti obědy bezhotovostně, převodem na účet. Po dohodě s vedoucí  školní jídelny je možno platit na jakkoli dlouhé období. Bližší informace k platbě budou ještě upřesněny. Zároveň od tohoto data je možné objednávat druhé jídlo i ve středu, tj. druhá jídla budou vydávána v úterý, středu, čtvrtek. Ceny obědů zůstávají neměnné,...

Celý článek