DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Důležité upozornění pro rodiče, zákonné zástupce a strávníky ŠJ

Z důvodu stavebních prací je od 2. 9. 2019 uzavřen tzv. zadní vchod školy, tj. vchod z Nedbalovy ulice. Uzavírka bude trvat do listopadu 2019 – termín otevření druhého vchodu bude včas oznámen na vývěskách ŠJ, ŠD a na webových stránkách školy. Veškeré činnosti – předávání a přebírání dětí ze ŠD, příchod a odchod strávníků – se budou odehrávat pomocí hlavního vchodu do školy, tedy z ulice Edisonovy. Podrobnosti, zejména u odevzdávání a přebírání dětí do ŠD, získáte u paní hlavní vychovatelky Procházkové, příp. u dalších školních vychovatelek. Případné záležitosti kolem stravování řešte prosím s vedoucí ŠJ paní Hradeckou.

Za projevenou shovívavost a pochopení děkuji.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy