Změna výuky na druhém stupni

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k postupující epidemii Covid-19 rozhodla vláda ČR o krizových opatřeních. V základní škole zůstává nezměněn provoz školních družin, nemění se výuka na 1. stupni (pouze byla zrušena plavecká výuka 2. a 3. tříd). Na druhém stupni bylo přistoupeno k tzv. střídavé výuce. Vzhledem k specifikům naší školy jsem rozhodl o výuce po ročnících. V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 budou mít distanční výuku 8. a 9. třídy (nejdou do školy) a 6. a 7. třídy prezenční výuku ve škole podle jejich bězného rozvrhu. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se stav obrátí – 6. a 7. třídy distančně (nejdou do školy) a 8. a 9. třídy prezenčně s účastí ve škole.

Všichni žáci mají po dobu ať prezenční, nebo distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Pokud by oběd nechtěli, odhlásí jej klasicky u vedoucí školní jídelny.

Dále MŠMT rozhodlo podle par. 24, odst. 3 Školského zákona v platném znění, že dny 26. a 27. 10. 2020 stanoví jako volné dny. Děti tedy nejdou v pondělí a úterý před podzimními prázdninami do školy, školní družina není a školní jídelna nevaří. Žákům, kteří mají již obědy zaplaceny, budou automaticky převedeny peníze do příštího měsíce.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy