Upozornění pro strávníky školní jídelny

Školní jídelna začíná vařit a vydávat obědy od 25. 5. 2020. Vzhledem k dobrovolné výuce na 1. stupni, která je každý den do 11:40, je stanoven výdej pro cizí strávníky na 10:30 – 11:00. Tento výdej se uskuteční z rampy v Nedbalově ulici (tam kde se skládá zboží. Výdej se uskutečňuje ve školských potravinových obalech, které jsou zafóliované. Cena oběda je 55 Kč a 5 Kč (cena obalu), tedy v souhrnu 60 Kč. Je přísně zakázáno vydávat do přinesených nádob, stejně tak je zakázán nepovolaným osobám vstup do školní jídelny. Případné provozní záležitosti (vratky peněz, dotazy, připomínky) lze řešit telefonicky s vedoucí školní jídelny paní Margitou Hradeckou na tel. 471 563 487 nebo 736 613 235.

Děti 1. stupně stravující se ve školní jídelně přicházejí v doprovodu paních učitelek nebo vychovatelek (pokud projevili rodiče zájem o odpolední část). Přebírají již připravená plata u výdejního okénka, včetně pití a příborů, nic nevyzvedávají. Obědvají na určených místech. V době oběda roušky nepoužívají. ŠJ funguje do 13:30 každý pracovní den. Do čtvrtka každého týdne bude vyvěšen na webových stránkách školy jídelní lístek.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy