Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd na školní rok 2024/2025 se koná

5. 4. 2024 od 14:00 – 18:00 a 6. 4. 2024 od 9:00 – 12:00

Je nutné přijít k zápisu s dítětem a doložit následující doklady: platné občanské průkazy zákonných zástupců a rodný list dítěte. Tento způsob platí i pro rodiče dětí s odkladem školní docházky na školní roky 2023/2024.

Budete-li žádat o odklad školní docházky na školní rok 2024/2025, musí být žádost podepsána oběma zákonnými zástupci a doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

U cizinců doložit rodný list dítěte přeložený do Českého jazyka, cestovní pas, vízum dítěte a zák. zástupců, průkaz pojištěnce.

Na zápis je možné se objednat na tel.: 739 633 626

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy