Kategorie: Akce 1.stupeň

Upozornění ředitele školy

Vzhledem k výsledkům 1. kola senátních voleb na Teplicku je na 12. 6. 2020 opětovně (z důvodu voleb 2. kola do Senátu Parlamentu ČR) vyhlášeno s vědomím Rady Statutárního města Teplice ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Celý článek

Informace o ŠD

Provoz ŠD bude v normálním rozsahu otevřen až v měsíci září. Platba byla ukončena v měsíci únoru i s dlužníky. Platba zaplacena na měsíc březen bude převedena na září. Pokud vaše dítě nebude v příštím školním roce navštĕvovat ŠD, budou Vám peníze vráceny v plné výši v průběhu června popř. v září. V takovém případě prosíme o informování formou SMS na tel. : 731656814.

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2020/2021 byli přijati tito žáci: 1/2020-PT, 2/2020-PT, 3/2020-PT, 4/2020-PT, 6/2020-PT, 7/2020-PT, 8/2020-PT, 9/2020-PT, 10/2020-PT, 11/2020-PT, 12/2020-PT, 13/2020-PT, 14/2020-PT, 15/2020-PT, 16/2020-PT, 17/2020-PT, 18/2020-PT, 19/2020-PT, 20/2020-PT, 21/2020-PT, 22/2020-PT, 23/2020-PT, 24/2020-PT, 25/2020-PT, 26/2020-PT,...

Celý článek

Upozornění vedoucí školní jídelny

Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. O pravidlech pro fungování školní jídelny budete informováni prostřednictvím webových stránek školy dne 19. 5. 2020. Pro vyrovnání finančních částek (přeplatky) příp. pro další objednání obědů na květen-červen 2020 kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Margitu Hradeckou na tel. 736 613 235 nebo 417 563 487.

Celý článek

Upozornění od ředitele školy – ředitelské volno

Dne 5. 6. 2020 (a velmi pravděpodobně 12. 6. 2020) bude na naší škole ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu doplňovacích voleb do Senátu ČR. Výuka pro 1. stupeň se u dobrovolně přihlášených žáků ruší.

Celý článek

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, případně 9. ročníků

V minulých dnech vydalo MŠMT formou manuálu soubor hygienických a provozních podmínek nazvaných Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Připomenu některé hlavní zásady a jejich případné aplikace na podmínky naší školy: A) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Škola se bude otevírat v 7:40, je nadbytećné chodit dřív, neboť veškeré...

Celý článek

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v minulých dnech vyšla e Sbírce zákonů (částka 75) ze dne 27. 4. 2020 Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška má v § 1 – Hodnocení žáků – tři základní body: Hodnocení vychází z podkladů získaných v druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy,...

Celý článek

Upozornění pro rodiče žáků 1. až 5. tříd

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně, v příštích dnech provedou paní třídní učitelky vašich dětí průzkum o dobrovolné docházce dětí 1. až 5. tříd do naší školy od 25. května 2020. Budou se ptát na tři věci: a) zda máte zájem, aby vaše dítě (děti) chodilo od 25. 5. 2020 do školy; b) zda máte zájem o odpolední činnost...

Celý článek

Úřední hodiny

Ve čtvrtek 9. 4. 2020 je škola otevřena – úřední hodiny – 8:00 až 12:00

Celý článek

Sdělení k příjímacím zkouškám na SŠ

Vážení zákonní zástupci, V minulých dnech byl zaslán na školy přípis ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (maturity). Pro přijímací zkoušky platí v zásadě tyto body: Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na školách. Termín stanoví MŠMT. Jednotná přijímací...

Celý článek