AKTUALITY

Seznam pomůcek 2. stupeň – 2020/2021

Seznam pomůcek pro budoucí žáky druhého stupně naleznete ZDE

Celý článek

Seznam pomůcek 1. stupeň – 2020/2021

Seznam pomůcek pro budoucí žáky prvního stupně naleznete ZDE.

Celý článek

Adaptační kurz 6. tříd šk. roku 2020

Už se pomalu stává tradicí, že v rámci přechodu žáků na druhý stupeň pořádá škola Adaptační kurz. Kurz funguje jako mezičlánek mezi prvním a druhým stupněm a pomáhá žákům zvyknout si na novou etapu jejich studia. Zároveň pomáhá i třídním učitelům, kteří mají možnost poznat své žáky. Přihláška a základní informace ke stažení ZDE.

Celý článek

Upozornění ředitele školy

Vzhledem k výsledkům 1. kola senátních voleb na Teplicku je na 12. 6. 2020 opětovně (z důvodu voleb 2. kola do Senátu Parlamentu ČR) vyhlášeno s vědomím Rady Statutárního města Teplice ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Celý článek

Pro rodiče, zákonné zástupce žáků 2. stupně

V souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace je umožněna od 8. 6. 2020 osobní přítomnosti žáků 2. stupně v základní škole. Vzhledem k tomu, že 8. června 2020 se konají přijímací zkoušky na SŠ, využije naše škola této možnosti od úterý 9. 6. 2020. Aktivity žáků ve škole se týkají individuálních nebo skupinových konzultací (objasnění učiva, zadání domácího procvičování) ,...

Celý článek

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Školní jídelna začíná vařit a vydávat obědy od 25. 5. 2020. Vzhledem k dobrovolné výuce na 1. stupni, která je každý den do 11:40, je stanoven výdej pro cizí strávníky na 10:30 – 11:00. Tento výdej se uskuteční z rampy v Nedbalově ulici (tam kde se skládá zboží. Výdej se uskutečňuje ve školských potravinových obalech, které jsou zafóliované. Cena oběda je 55...

Celý článek

Informace o ŠD

Provoz ŠD bude v normálním rozsahu otevřen až v měsíci září. Platba byla ukončena v měsíci únoru i s dlužníky. Platba zaplacena na měsíc březen bude převedena na září. Pokud vaše dítě nebude v příštím školním roce navštĕvovat ŠD, budou Vám peníze vráceny v plné výši v průběhu června popř. v září. V takovém případě prosíme o informování formou SMS na tel. : 731656814.

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2020

Vážení rodiče ! V září 2020 proběhne v Jiřetíně pod Jedlovou terénní kurz pro 8.ročník zaměřený na přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, F, M). Cílem kurzu je praktické ověření nabytých znalostí a dovedností, osvojení základů práce s odbornými přístroji a metodami, které žákům výrazně usnadní pochopení probírané teorie v 8. a 9. ročníku. Proto bychom byli rádi, kdyby se kurzu zúčastnili všichni žáci....

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2020/2021 byli přijati tito žáci: 1/2020-PT, 2/2020-PT, 3/2020-PT, 4/2020-PT, 6/2020-PT, 7/2020-PT, 8/2020-PT, 9/2020-PT, 10/2020-PT, 11/2020-PT, 12/2020-PT, 13/2020-PT, 14/2020-PT, 15/2020-PT, 16/2020-PT, 17/2020-PT, 18/2020-PT, 19/2020-PT, 20/2020-PT, 21/2020-PT, 22/2020-PT, 23/2020-PT, 24/2020-PT, 25/2020-PT, 26/2020-PT,...

Celý článek

Upozornění vedoucí školní jídelny

Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. O pravidlech pro fungování školní jídelny budete informováni prostřednictvím webových stránek školy dne 19. 5. 2020. Pro vyrovnání finančních částek (přeplatky) příp. pro další objednání obědů na květen-červen 2020 kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Margitu Hradeckou na tel. 736 613 235 nebo 417 563 487.

Celý článek