AKTUALITY

Informace o uzavření školy

Od 1. 3. 2021 je škola uzavřená. Školní družina nepracuje. Bližší informace zveřejníme během pondělí 1. 3. 2021.

Celý článek

Nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 22. 2. 2021 mimořádné opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v našem státu. S účinností od 25. února 2021 platí nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou: – respirátor naplňující technické požadavky, včetně účinnosti 95% filtrace, např. FFP/KN95, – zdravotnická obličejová maska naplňující technické podmínky – norma...

Celý článek

Informace o provozu škol od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření pokračuje provoz školy v nezměněné podobě. První a druhé třídy prezenčně (docházka), ostatní pracují distanční formou. Školní družiny pokračují v zaběhnutém režimu, školní stravování se řídí předchozími pravidly. Tato opatření platí do 28. 2. 2021. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Omlouvání nepřítomnosti žáka na distanční výuce

Nepřítomnost žáků na distanční výuce (on-line výuka na MS Teams, případně jiné formy výuky – Bakaláři, Skype, papírová forma) omlouvají rodiče do tří pracovních dnů prostřednictvím systému Bakaláři nebo telefonicky ve škole, přip. třídnímu učiteli nebo ve výjimečných případech osobně.

Celý článek

Informace k provozu školy od 1. února 2021

Ředitelství ZŠ Teplice, Edisonova ul. informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy v období od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud.

Celý článek

Informace pro vycházející žáky – pro školní rok 2020 – 2021

Podrobný návod jak vyplnit přihlášku na SŠ a informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Celý článek

Doporučení k hodnocení žáků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, MŠMT ČR vydalo opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Zde se stanoví, že předání listinné podoby vysvědčení (nebo výpisu) je možné uskutečnit až při osobní přítomnosti žáka ve škole (tedy po 28. 1. 2021 – podle epidemiologické situace), nejpozději však třetí vyučovací den, kdy...

Celý článek

Vládní opatření od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k pokračující nedobré situaci v boji proti koronaviru v ČR rozhodlo MŠMT ČR o tom, že provoz škol a školských zařízení bude od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 v nezměněné formě; tedy 1. a 2. třídy mají výuku prezenčně, 3. až 9. třídy výuku distanční. Všechna další opatření zůstávají v platnosti. Dále MŠMT ČR vydalo opatření...

Celý článek

Vládní opatření – leden 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, s další změnou v epidemiologické situaci v ČR přijala vláda opatření, která jsou prozatím platná pro školy a školská zařízení do 10. ledna 2021. V době od 4. 1. do 8. 1. 2021 se prezenčně učí 1. a 2. tříd ZŠ. Ostatní žáci 3. až 9. tříd – mají povinnou distanční výuku. Školní družiny fungují v homogenních skupinách pro...

Celý článek

schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu – 2021

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro plnění povinností ve věci rozpočtu (ročního plánu výnosů a nákladů) a střednědobého výhledu rozpočtu (střednědobého plánu výnosů a nákladů) pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Teplice, schválenými Usnesením RM č. 0606/17 ze dne 25. 8. 2017, zveřejňuji návrh rozpočtu...

Celý článek