AKTUALITY

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Školní jídelna začíná vařit a vydávat obědy od 25. 5. 2020. Vzhledem k dobrovolné výuce na 1. stupni, která je každý den do 11:40, je stanoven výdej pro cizí strávníky na 10:30 – 11:00. Tento výdej se uskuteční z rampy v Nedbalově ulici (tam kde se skládá zboží. Výdej se uskutečňuje ve školských potravinových obalech, které jsou zafóliované. Cena oběda je 55...

Celý článek

Informace o ŠD

Provoz ŠD bude v normálním rozsahu otevřen až v měsíci září. Platba byla ukončena v měsíci únoru i s dlužníky. Platba zaplacena na měsíc březen bude převedena na září. Pokud vaše dítě nebude v příštím školním roce navštĕvovat ŠD, budou Vám peníze vráceny v plné výši v průběhu června popř. v září. V takovém případě prosíme o informování formou SMS na tel. : 731656814.

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2020

Vážení rodiče ! V září 2020 proběhne v Jiřetíně pod Jedlovou terénní kurz pro 8.ročník zaměřený na přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, F, M). Cílem kurzu je praktické ověření nabytých znalostí a dovedností, osvojení základů práce s odbornými přístroji a metodami, které žákům výrazně usnadní pochopení probírané teorie v 8. a 9. ročníku. Proto bychom byli rádi, kdyby se kurzu zúčastnili všichni žáci....

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2020/2021 byli přijati tito žáci: 1/2020-PT, 2/2020-PT, 3/2020-PT, 4/2020-PT, 6/2020-PT, 7/2020-PT, 8/2020-PT, 9/2020-PT, 10/2020-PT, 11/2020-PT, 12/2020-PT, 13/2020-PT, 14/2020-PT, 15/2020-PT, 16/2020-PT, 17/2020-PT, 18/2020-PT, 19/2020-PT, 20/2020-PT, 21/2020-PT, 22/2020-PT, 23/2020-PT, 24/2020-PT, 25/2020-PT, 26/2020-PT,...

Celý článek

Upozornění vedoucí školní jídelny

Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. O pravidlech pro fungování školní jídelny budete informováni prostřednictvím webových stránek školy dne 19. 5. 2020. Pro vyrovnání finančních částek (přeplatky) příp. pro další objednání obědů na květen-červen 2020 kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Margitu Hradeckou na tel. 736 613 235 nebo 417 563 487.

Celý článek

Upozornění od ředitele školy – ředitelské volno

Dne 5. 6. 2020 (a velmi pravděpodobně 12. 6. 2020) bude na naší škole ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu doplňovacích voleb do Senátu ČR. Výuka pro 1. stupeň se u dobrovolně přihlášených žáků ruší.

Celý článek

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, případně 9. ročníků

V minulých dnech vydalo MŠMT formou manuálu soubor hygienických a provozních podmínek nazvaných Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Připomenu některé hlavní zásady a jejich případné aplikace na podmínky naší školy: A) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Škola se bude otevírat v 7:40, je nadbytećné chodit dřív, neboť veškeré...

Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy – pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče žáků 9.tříd! V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 při zajištění všech...

Celý článek

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v minulých dnech vyšla e Sbírce zákonů (částka 75) ze dne 27. 4. 2020 Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška má v § 1 – Hodnocení žáků – tři základní body: Hodnocení vychází z podkladů získaných v druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy,...

Celý článek

Upozornění pro rodiče žáků 1. až 5. tříd

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně, v příštích dnech provedou paní třídní učitelky vašich dětí průzkum o dobrovolné docházce dětí 1. až 5. tříd do naší školy od 25. května 2020. Budou se ptát na tři věci: a) zda máte zájem, aby vaše dítě (děti) chodilo od 25. 5. 2020 do školy; b) zda máte zájem o odpolední činnost...

Celý článek