AKTUALITY

Výlet 7.B na Doubravku

V pátek 25. 6. 2021 se děti ze třídy 7.B zúčastnily výletu na Doubravku. Výlet byl spojen s opékáním buřtů. Počasí nám přálo  a děti si výlet  maximálně užily. Ambrožová

Celý článek

Lanové centrum

Dne 21.6.2021 jsme se školní družinou trávili den v Oseku. Celé odpoledne jsme si užívali ve 3D Lanovém centru. Nebyli jsme k zastavení. Moc se nám to líbilo.

Celý článek

Exkurze do Terezína

Exkurze Terezín 15.6 a 16.6.2021 pro třídy 9.A, 9.B, 9.C a 9.D Ve dnech  15.6 a 16.6.2021 se třídy  9A, 9B, 9C a 9.D zúčastnily  tradiční akce na závěr školního roku – Exkurze do Terezína. I přes řadu stávajících omezujících  vládních opatření proti šíření koranaviru  a velmi teplému počasí naši žáci navštívili prostory Malé Pevnosti, Magdeburská kasárna, kolumbárium, krematorium a prošli si celou...

Celý článek

Barevný týden ve 3.A

V minulém týdnu proběhla třídou 3.A duha. Psaly se písemky, uzavíraly se známky a tak si žáci 3.A vymysleli barevnou vzpruhu ve formě barevného týdne. Každý den přišli oblečeni do vybrané barvy, aby dny byly veselejší. Soutěžili mezi sebou o to, kdo nasbírá více bodů. Za dívky vyhrála Leonka Telíšková a za kluky Péťa Duben. Oba výherci si odnesli barevnou...

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2021

Vážení rodiče, pro žáky budoucích 8. tříd každoročně škola pořádá Přírodovědný kurz. Jedná se o několikadenní pobyt v přírodě zaměřený na přírodovědné předměty – především na praktické dovednosti, prohloubení znalostí a osvojení základů práce s odbornými přístroji např. orientace v přírodě, rýžování zlata, meteorologická měření nebo také analýza vody a půdy. Po celou dobu kurzu budou žákům k dispozici učitelé a odborní instruktoři. Přihlášku a další informace...

Celý článek

Sportovní a adaptační kurz 6.- 10.9. 2021

Vážení rodiče, V září 2021 se bude konat jako již tradičně adaptační kurz pro žáky budoucích 6. tříd. Žáci budou mít možnost poznat nové i známé učitele v jiném světle, pomocí stmelovacích a týmových her odhalí něco o sobě i o spolužácích. Tentokrát se kurz bude konat v Jiřetíně pod Jedlovou, v horské chatě Vilda. Přihlášku a další informace ke kurzu najdete ZDE.

Celý článek

Školní družina v Mirákulu

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 jsme se školní družinou po dlouhé době zase navštívili Mirákulum. Moc jsme si užili a i počasí nám přálo.

Celý článek

Informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd

Dne 15. 6. 2021  od 16:00 hodin se koná informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd. Schůzka je určena zák. zástupcům, nikoliv dětem. Děkujeme a těšíme se na vaši účast. Mgr. Dana Klímová – zás. ředitele

Celý článek

Změna opatření MZČR a MŠMT

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v návaznosti na jednání vlády ČR bylo vydáno opatření MZČR, které ruší používání ochranných prostředků dýchacích cest během vzdělávání, kdy žáci jsou ve třídách (lavicích). Při ostatních aktivitách (např. příchody do třídy, režim o přestávkách) zůstává stejný režim jako doposud. Také pedagogičtí pracovníci během výuky nemusí mít nasazen respirátor ani roušku. Sportovní aktivity...

Celý článek

Den dětí v Pohádkovém lese

Děti ŠD si 3.6. užily Den dětí i v Pohádkovém lese. Po splnění úkolů dostaly sladkou odměnu a diplom.

Celý článek