AKTUALITY

Krizová opatření na škole

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dovolte mi abych vás informoval o krizových opatřeních, které přijala vláda ČR v oblasti školství s účinností od 14. 101. 2020. V informaci MŠMT, která přišla dnes ráno, jsou řešeny tyto věci:  zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ, žáci přecházejí na distanční výuku,  zakazuje se činnost školních družin a klubů,  platí zákaz všech volnočasových...

Celý článek

Změna výuky na druhém stupni

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, vzhledem k postupující epidemii Covid-19 rozhodla vláda ČR o krizových opatřeních. V základní škole zůstává nezměněn provoz školních družin, nemění se výuka na 1. stupni (pouze byla zrušena plavecká výuka 2. a 3. tříd). Na druhém stupni bylo přistoupeno k tzv. střídavé výuce. Vzhledem k specifikům naší školy jsem rozhodl o výuce po ročnících. V týdnu od 12. do 16. 10. 2020...

Celý článek

návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu – 2021

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro plnění povinností ve věci rozpočtu (ročního plánu výnosů a nákladů) a střednědobého výhledu rozpočtu (střednědobého plánu výnosů a nákladů) pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Teplice, schválenými Usnesením RM č. 0606/17 ze dne 25. 8. 2017, zveřejňuji návrh rozpočtu...

Celý článek

Projekt REM

Škola je zapojena do projektu „REM“ (OP VVV „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436) Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem (i) porozumění čtenému, schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.

Celý článek

Přírodovědný terénní kurz 2020

Podrobnosti a další informace k odjezdu na Přírodovědný kurz 2020: skupina – odjezd : pondělí 14.9. v 7.34 z Hlavního nádraží v Teplicích. Sraz v 7.10 na nádraží. skupina – odjezd : pondělí 14.9. v 8.34 z Hlavního nádraží v Teplicích. Sraz v 8.10 na nádraží. Možnost platby převodem z účtu na č.ú.: 0432474103/0800. Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. V přílohách najdete list účastníka, který žáci dostali ve...

Celý článek

Plán důležitých akcí na září – prosinec 2020

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci v ČR budou zatím zveřejněny akce pouze na kalendářní rok 2020. Akce na leden až červen 2021 budou naplánovány, ale zveřejněny až na počátku ledna 2021, opět vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR. 7. -10. 9. 2020 – Adaptační kurz 6. tříd v Bílině – vedoucí pí. uč. Šífová 14. – 18. 9. 2020 – Přírodovědný...

Celý článek

Hygienická opatření na škole

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s nastávajícím školním rokem 2020/2021 a reálnou epidemiologickou situací přijalo MŠMT ČR a MZd ČR manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Tento manuál v podstatě navazuje na podobné nařízení z května 2020 s několika změnami reagujícími na současný vývoj onemocnění Covid-19. Naše škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy....

Celý článek

NEPŘEHLÉDNĚTE přehled důležitých termínů

Zahájení školního roku 1. září 2020 Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2020 Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 Konec 1. pololetí 28. ledna 2021 Pololetní prázdniny 29. ledna 2020 Jarní prázdniny 8. března 2021 – 14. března 2021 Velikonoční prázdniny 1. a 2. dubna 2021 Konec 2. pololetí 30. června 2021 Hlavní...

Celý článek

Nový termín přírodovědného terénního kurzu

Vážení rodiče! V letošním školním roce 2020/2021 chceme uskutečnit přírodovědný terénní kurz pro žáky 8.tříd. Původní termín byl 7. – 11. září 2020 s kapacitou zhruba 60 lidí. Zájem žáků však překonal tento počet a my jsme museli najít jiný objekt s větší kapacitou v Jiřetíně pod Jedlovou. Termín musel být posunut o jeden týden. Nový termín přírodovědného terénního kurzu...

Celý článek

Seznam pomůcek 2. stupeň – 2020/2021

Seznam pomůcek pro budoucí žáky druhého stupně naleznete ZDE

Celý článek