Archiv měsíce: Březen 2020

Platby za školní družinu – sdělení

Vzhledem k opatření vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se za březen 2020 paušální poplatek za ŠD 200 Kč neplatí. Pokud školy nadále budou uzavřeny, což je nanejvýše pravděpodobné, i v dalších měsících – duben, květen 2020, se poplatek také neplatí. Pokud již byla částka za březen, případně další měsíce zaplacena, prosím dohodněte se na dalším postupu s vedoucí vychovatelkou, pí. Hanou Procházkovou,...

Celý článek

K zápisům dětí do 1. tříd

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihláškový formulář je ke stažení pod tímto článkem na webových stránkách školy. V zásadě platí: 1) Formulář je možno zaslat na adresu datové schránky školy. Ta je: hcmz3js 2) Formulář je možno zaslat poštou 3)...

Celý článek

Sdělení ředitele školy k zápisům do 1. tříd

Včera, tj. 19. 3. 2020, bylo vydáno Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce. V zásadě platí dvě věci: Zápisy probíhají v termínu daném Školským zákonem, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020 Zápisy se konají bez osobní přítomnosti dítěte Zatím pro naši školu zůstávají termíny 28. 4. a 29. 4. 2020 v době od 15:00...

Celý článek

Online tituly zdarma

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům a učitelům do odvolání své elektronické tituly a služby zdarma! Na odkazech níže jsou tituly jednotlivých nakladatelství k dispozici.   Vydavatelství TAKTIK www.taktik.cz   Vydavatelství Fraus https://www.skolasnadhledem.cz/   Vydavatelství Didakta www.didakta.cz Login: crna1346@didakta.cz Heslo: AWC2   Vydavatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. www.ucebnice-online.cz

Celý článek

Rozhodnutí ředitele školy – zápis do 1. tříd

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na průběh karanténních opatření na území ČR ruším termín zápisu ve dnech 2. a 3. 4. 2020. Prozatímně stanovuji zápisy na termín 28. 4. 20202 od 15:00 do 18:00 a 29. 4. 2020 od 15:00 do 18:00. Případné změny v důsledku opatření v boji proti koronaviru budou zveřejněny neprodleně na webových stránkách školy. Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

Celý článek

Uzavření tělocvičny a venkovních sportovišť

S vyhlášením nouzového stavu na území ČR jsou na dobu neurčitou, t. j. od 12. 3. 2020 od 14:00 uzavřeny i tělocvičny školy a veškerá venkovní sportoviště, včetně hřiště s UMT.  

Celý článek

Vyjádření ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s opatřením vlády ČR a Bezpečnostní rady státu a opatřením MZ ČR jsou na dobu neurčitou, do odvolání uzavřeny všechny součásti školy – od 11. 3. 2020 – ZŠ, školní jídelna, školní družina a bazén. Od 16. 3. 2020 jsou uzavřeny také tělocvičny i pro dospělé složky. Rodiče pečující o dítě (děti) mladší 10-ti let si...

Celý článek

Do odvolání se na škole nevyučuje

Podle rozhodnutí vlády ČR a Bezpečnostní rady státu jsou zavřeny od 11.3. 2020 všechny základní školy v ČR. Z toho vyplývá, že na ZŠ Edisonova se nevyučuje, nepracuje školní družina a školní jídelna nevaří. Další informace budou sděleny po poradě kabinetu ministerstva školství.

Celý článek

Maškarní rej ve školní družině

Průvod masek, soutĕže a tanečky, tak jsme zakončili mĕsíc únor a odešli na jarní prázdniny.

Celý článek

Opatření vedení školy v souvislosti s výskytem infekčního virového onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus)

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k zatím prověřené situaci – v karanténě 2 pedagogičtí pracovníci (nařízeno ředitelem školy) a 5 dětí (nařízeno lékařem, KHS ve spolupráci s rodiči) nebylo ve škole přistoupeno k omezenému provozu. Budou zvýšena hygienická opatření, připomenuty zásady osobní hygieny (1. hod. vyuč. v PO 9.3. 2020 bude plně věnována tomuto tématu) a zvýšen úklid z hlediska desinfekce frekventovaných...

Celý článek