K zápisům dětí do 1. tříd

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihláškový formulář je ke stažení pod tímto článkem na webových stránkách školy.

V zásadě platí:

1) Formulář je možno zaslat na adresu datové schránky školy. Ta je: hcmz3js

2) Formulář je možno zaslat poštou

3) Formulář je možno zaslat jako přílohu e-mailu na adresu školy: masek@edisonka.cz . V tomto případě by měl být u mailu elektronický podpis. Pokud pošlete prostý e-mail potvrďte jej telefonátem řediteli školy, domluvíme se na dalším nutném postupu.

4) Formulář je možno zanést osobně mailto:masek@edisonka.czdo školy. Prioritní pro zápisy zůstávají dva páteřní termíny – tj. 28. a 29. 4. 2020 od 15:00 do 18:00. Pokud by i tyto termíny nevyhovovaly, obraťte se prosím na ředitele školy, domluvíme v závažných případech jiný termín schůzky.

Ředitel školy – pravděpodobně v červnu, termín bude oznámen na webových stránkách školy – zorganizuje setkání rodičů, budoucích žáků, prvňáčků a učitelů, včetně vedení školy, aby se hlavně nově příchozí mohli seznámit s učiteli, s prostředím školy a dalšími záležitostmi týkajících se života školy (družiny, školní jídelna, kroužky atd.).

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy