Sdělení ředitele školy k zápisům do 1. tříd

Včera, tj. 19. 3. 2020, bylo vydáno Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

V zásadě platí dvě věci:

  • Zápisy probíhají v termínu daném Školským zákonem, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020
  • Zápisy se konají bez osobní přítomnosti dítěte

Zatím pro naši školu zůstávají termíny 28. 4. a 29. 4. 2020 v době od 15:00 do 18:00 beze změny. Bližší informace budou na webových stránkách školy od 27. 3. 2020 včetně.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy