Opatření vedení školy v souvislosti s výskytem infekčního virového onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus)

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k zatím prověřené situaci – v karanténě 2 pedagogičtí pracovníci (nařízeno ředitelem školy) a 5 dětí (nařízeno lékařem, KHS ve spolupráci s rodiči) nebylo ve škole přistoupeno k omezenému provozu. Budou zvýšena hygienická opatření, připomenuty zásady osobní hygieny (1. hod. vyuč. v PO 9.3. 2020 bude plně věnována tomuto tématu) a zvýšen úklid z hlediska desinfekce frekventovaných ploch.

Po konzultaci s KHS byl zrušen z hlediska bezpečnosti žáků a pedagogického doprovodu zájezd do Velké Británie (Londýn), který měl proběhnout 6. – 10. 4. 2020.

Lyžařské výcvikové zájezdy (15. 3. – 20. 3. 2020 a 20. 3. – 26. 3. 2020) byly zatím ponechány – také po konzultaci s KHS.

V úterý 10. 3. 2020 se koná porada ředitelů škol se zřizovatelem (Statutární město Teplice). Pokud z jednání vyplynou nějaké změny, přip. nové záležitosti přinese probíhající epidemie a opatření proti ní, budete pomocí těchto stránek, příp. i jiným způsobem včas informováni.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy