Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2024/2025 byli přijati tito žáci:
1/2024-PT, 2/2024-PT, 3/2024-PT, 4/2024-PT, 5/2024-PT, 6/2024-PT, 7/2024-PT,  8/2024-PT, 9/2024-PT, 10/2024-PT, 11/2024-PT, 12/2024-PT, 13/2024-PT, 14/2024-PT, 15/2024-PT, 16/2024-PT, 17/2024-PT, 18/2024-PT, 19/2024-PT, 20/2024-PT, 21/2024-PT, 22/2024-PT, 23/2024-PT, 24/2024-PT, 25/2024-PT, 26/2024-PT, 27/2024-PT, 28/2024-PT, 29/2024-PT, 30/2024-PT, 31/2024-PT, 32/2024-PT, 33/2024-PT, 34/2024-PT, 35/2024-PT, 36/2024-PT, 37/2024-PT, 38/2024-PT, 39/2024-PT, 40/2024-PT, 41/2024-PT, 42/2024-PT, 43/2024-PT, 44/2024-PT, 45/2024-PT, 46/2024-PT, 47/2024-PT, 48/2024-PT

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy