AKTUALITY

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, případně 9. ročníků

V minulých dnech vydalo MŠMT formou manuálu soubor hygienických a provozních podmínek nazvaných Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Připomenu některé hlavní zásady a jejich případné aplikace na podmínky naší školy: A) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Škola se bude otevírat v 7:40, je nadbytećné chodit dřív, neboť veškeré...

Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy – pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče žáků 9.tříd! V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 při zajištění všech...

Celý článek

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v minulých dnech vyšla e Sbírce zákonů (částka 75) ze dne 27. 4. 2020 Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška má v § 1 – Hodnocení žáků – tři základní body: Hodnocení vychází z podkladů získaných v druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy,...

Celý článek

Upozornění pro rodiče žáků 1. až 5. tříd

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně, v příštích dnech provedou paní třídní učitelky vašich dětí průzkum o dobrovolné docházce dětí 1. až 5. tříd do naší školy od 25. května 2020. Budou se ptát na tři věci: a) zda máte zájem, aby vaše dítě (děti) chodilo od 25. 5. 2020 do školy; b) zda máte zájem o odpolední činnost...

Celý článek

Sousedský dopis od Salesiánů

Vedení školy bylo požádáno Salesiánským střediskem o zveřejnění Sousedského dopisu. Sousedský dopis

Celý článek

Úřední hodiny

Ve čtvrtek 9. 4. 2020 je škola otevřena – úřední hodiny – 8:00 až 12:00

Celý článek

Sdělení k příjímacím zkouškám na SŠ

Vážení zákonní zástupci, V minulých dnech byl zaslán na školy přípis ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (maturity). Pro přijímací zkoušky platí v zásadě tyto body: Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na školách. Termín stanoví MŠMT. Jednotná přijímací...

Celý článek

Informace o zájezdu do Chorvatska

Výjezd zrušen. Společností budou vráceny celé uhrazené zálohy. Všechny složené finance budou uloženy ve škole. Po dohodĕ je možno si peníze vyzvednout po 13. 4., pokud nelze vyčkat do znovu otevření školy.

Celý článek

Platby za školní družinu – sdělení

Vzhledem k opatření vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se za březen 2020 paušální poplatek za ŠD 200 Kč neplatí. Pokud školy nadále budou uzavřeny, což je nanejvýše pravděpodobné, i v dalších měsících – duben, květen 2020, se poplatek také neplatí. Pokud již byla částka za březen, případně další měsíce zaplacena, prosím dohodněte se na dalším postupu s vedoucí vychovatelkou, pí. Hanou Procházkovou,...

Celý článek

K zápisům dětí do 1. tříd

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihláškový formulář je ke stažení pod tímto článkem na webových stránkách školy. V zásadě platí: 1) Formulář je možno zaslat na adresu datové schránky školy. Ta je: hcmz3js 2) Formulář je možno zaslat poštou 3)...

Celý článek