1. 6. Telegrafické zprávy z výletu do Chorvatska

—-Sobota 1. 6. 2019—-

Balíme a večer odjíždíme domů… Tímto dĕkujeme účastníkům ozdravného pobytu… Děkujeme i dospělému kolektivu za spolupráci při akcích. I když počasí bylo kvĕtnové. Dĕtem se líbilo a chtĕly by vše opakovat… Moc a moc chválíme dětský kolektiv… Nebylo potřeba zvyšovat hlas. Byla zde evidentní vzájemná pomoc a solidarita… Všem dĕtem veliké díky.

 

—-Pátek 31. 5. 2019—-

Sluníčko se nás smĕje… Konečnĕ moře. Ráno honba za pokladem a odpoledne moře. Večer… hodnocení a na závĕr všeho… stezka odvahy.

 

 

—-Čtvrtek 30. 5. 2019—-

Po rannim cvičení hra na Infekci… Pĕkná hra, všem se líbila. Pak jsme šli nakupovat, abychom nĕco přivezli. Odpoledne moře. Večer jsme si vyrobili masky a užili si zábavu.

 

 

—-Středa 29. 5. 2019—-

Po ranní rozcvičce jsme mĕli generální úklid chatek, chceme přeci vyhrát v bodování. Odpoledne cákání v moři a krásný zážitek z jízdy na trajektu.

 

—-Úterý 28. 5. 2019—-

Počasí si dĕlá legraci. Ráno pár kapek, ale nám to nevadilo… Soutĕže u moře nás bavily. V poledne začalo pálit sluníčko… Byli jsme u moře a odpoledne na výletĕ v Zadaru… Prohlídka historické části….
Vodní varhany… Barevný pozdrav Slunci.

—-Pondělí 27. 5. 2019—-

Dnes jsme vstávali do deštivého počasí, ale vůbec nám to nevadilo. Po snídani jsme uklidili chatky a po bodování šli společně do jídelny. Trochu kreslení a kreativity. Vyráběli jsme korálky.

Odpoledne se počasí umoudřilo a tak jsme navštívili vedlejší město Biograd na Moru.

Po večeři jsme nelenili při tvorbě zvláštních moderních účesů.

—-Neděle 26. 5. 2019 —-

Počasí nám nedopřálo koupání, tak jsme se vydali za krásami přírody. Večer jsme si užili při barevné soutěži.

 

—- Sobota – 25. 5. 2019 —-

Vše v pořádku. Čekalo na nás sluníčko.

Večerní barevná soutěž

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy