Adaptační a sportovní kurz

Pro žáky 6.tříd proběhl na začátku školního roku kurz, jehož cílem je seznámit se s novým složením třídního kolektivu a s novými vyučujícími. Letos jsme vyjeli do Oseka, kde jsme v krásném kempu prožili 4 dny. Počasí bylo úžasné a tak došlo i na koupání v nově zrekonstruovaném koupališti. Děti si také vyzkoušeli minigolf a různé hry na stmelení kolektivu. Podnikli jsme výlet na hrad Rýzmburk a nechyběla ani stezka odvahy a táborák s opékáním buřtů.

Všem šesťákům přejeme ať se jim ve škole daří a líbí alespoň tak jako na kurzu.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy