Projektové dny

Ve dnech 29. a 30. dubna se žáci zapojily do aktivit, které pro ně byly připraveny v rámci projektových dnů. 

Jeden den byl věnován Dni Země. Děti poznávaly okolí Doubravky nebo Proboštova. Úkoly byly zaměřeny např.  na orientaci v terénu, rozpoznávání rostlin a živočichů, kvalitu vody v přírodních tocích, reliéf krajiny. Na vytyčené trase plnily úkoly a našlapaly pěkných pár kilometrů.

Druhý den byl připomenutím olympijského roku. Děti se rozřadily do skupin a věnovaly se aktivitám v jednotlivých vzdělávacích oblastech, kde se s netradičními úkoly popasovaly v zeměpise, matematice, českém i anglickém jazyce, fyzice, přírodopisu, chemii, výtvarné a hudební výchově. Výsledky každé třídy v jednotlivých předmětech byly vyhodnoceny a nejlepší třídy dostaly malou odměnu.

Mezi třídami 8. a 9. ročníků zvítězila třída 9.A, na 2. místě se skončila 9.C a na 3. místě pak 9.B.

Mezi mladšími se nejlépe dařilo třídě 7.A, na 2. místo obsadila 7.B, 3. místo pak 7.C.  

Oba dny byly zcela jistě přínosné. Žáci si uvědomili, že se lze učit netradičně a zábavně, poznali místa v okolí a snad se i zamysleli nad tím, že je důležité chránit přírodu.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy