Podkrušnohorské technické muzeum

V úterý 30.4.2024 žáci třídy 6.B a 7.B absolvovali exkurzi do Podkrušnohorského technického muzea. Navštívili jsme areál bývalého hlubinného dolu Julius III. nedaleko Mostu.

Prohlídka trvala cca 2 hodiny. Seznámili jsme se s historií hlubinného dobývání hnědého uhlí. Prohlédli jsme si řadu těžebních strojů a důlní techniky. Nakoukli jsme i do uměle vytvořené štoly, umývárny horníků, lampárny atd. Nejen dětem se líbila i jízda důlním vláčkem a závěrečné opékání buřtů.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy