JARNÍ STEZKA

Žaci z 2.A dne 11.4. v rámci českého jazyka, prvouky a TV plnili Jarní stezku na dětském hřišti u školy. Řešili úkoly, které se týkaly období jara. Pracovali ve skupinách, vzájemně si pomáhali, radili se a spolupracovali. Cílem stezky bylo vyluštit šifru a tajenku. První dvě skupiny dostaly malou odměnu.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy