Další návštěva ZUŠ

Pro změnu 19.1. jsme vyrazili opětovně za vzděláním do ZUŠ Teplice, na program Regionální knihovny Teplice – téma ilustrátoři. Pro lepší přiřazení ilustrací k ilustrátorovi nám paní řekla mnemotechnickou pomůcku – PILAř= tvar vlasů a vousů jako pila, SMETANA= bílá barva, ZMATLÍKOVÁ= děti } zmatek. Poučili jsme se a možná si i něco zapamatovali.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy