MÁME ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT …

Se vstupem do nového roku 2024 jsme na naší škole založili žákovský parlament, a dne 9. 1. 2024 proběhla první seznamovací schůzka. Na té k nám nejdříve promluvil pan ředitel, který nám vyjádřil svou podporu a popřál spoustu úspěchů v práci. Zjistili jsme, jaké činnosti parlament vykonává a vzájemně se představili formou aktivit. Čekalo nás také malé občerstvení, které bylo příjemnou tečkou našeho prvního setkání.


Kdo jsme?
Jsme parta žáku, kterou tvoří zástupci ze 3. až 9. tříd, ti prezentují hlas třídy. Kromě žáků – – parlamenťáků jsou zde i naše koordinátorky, které nás provedou prvními kroky a s jejich pomocí se práci v parlamentu naučíme formou aktivit a her.


Proč jsme založili a podporujeme ŽP?
1) Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy
2) Učí žáky aktivně se podílet na běhu školy a přebírat odpovědnost za svou práci a chování.
3) Podporuje žáky a pomáhá jim. Vytváří partnerské vztahy a sbližují žáky I. A II. stupně.
4) Vytváří pozitivní klima na škole.
5) Rozvíjí občanské a osobnostní dovednosti a učí nás demokratickému myšlení.
6) Ovlivňuje dění nejen škole, při efektivní činnosti, ale i ve městě a zvyšuje prestiž školy.
7) Rozvíjí klíčové kompetence – vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj.


Jaká je činnost ŽP?
Parlamenťáci sbírají od svých spolužáků i od učitelů informace o tom, co by bylo dobré ve škole zlepšit, případně co se jim ve škole líbí a chtěli by to dále rozvíjet. Mohou realizovat projekty, organizovat různé školní akce, jako jsou sportovní turnaje, besedy, tematické dny, dobročinné projekty a podobně. Tyto projekty navrhnou, naplánují, přednesou vedení školy a po odsouhlasení je se spolužáky uskuteční.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy