Návštěva na Úřadě práce

V průběhu května je pro žáky 8. tříd připravena pracovnicemi Úřadu práce – Informačního a poradenského střediska v Teplicích beseda. Žáci 8. A a 8. D se již zúčastnili, třídy 8. B a 8. C aktivita teprve čeká. Konečné rozhodování o budoucí volbě středoškolského vzdělávání žáky čeká sice až za rok, ale již teď je užitečné získávat potřebné informace. Čas strávený v IPS byl využit aktivně, paní přednášející žáky vtahuje do besedování spoustou otázek. Žáci pak kartičkami představují, která schopnost nebo vlastnost je potřebná pro vykonávání určitého povolání. Následuje přísun dalších informací a za chvilku již mezi sebou soutěží ve vymýšlení profesí a pracovních prostředků zadaného oboru práce. Pak si kluci a děvčata projdou testem, jehož výsledkem je, kterým profesním typem jsou. V závěru dostávají nabídku služeb IPS nechat se otestovat programem COMDI, který odhalí, jakým vzdělávacím oborem by se žák mohl vydat. Hodinka strávená v nově zrekonstruovaném pracovišti IPS rychle utekla a dalším žákům přejeme stejně příjemné zážitky.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy