Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2023/2024 byli přijati tito žáci:
1/2023-PT, 2/2023-PT, 3/2023-PT, 4/2023-PT, 5/2023-PT, 6/2023-PT, 7/2023-PT,  8/2023-PT, 9/2023-PT, 10/2023-PT, 11/2023-PT, 12/2023-PT, 13/2023-PT, 14/2023-PT, 15/2023-PT, 16/2023-PT, 17/2023-PT, 18/2023-PT, 19/2023-PT, 20/2023-PT, 21/2023-PT, 22/2023-PT, 23/2023-PT, 24/2023-PT, 25/2023-PT, 26/2023-PT, 27/2023-PT, 28/2023-PT, 29/2023-PT, 30/2023-PT, 31/2023-PT, 32/2023-PT, 33/2023-PT, 34/2023-PT, 35/2023-PT, 36/2023-PT, 37/2023-PT, 38/2023-PT, 39/2023-PT, 40/2023-PT, 41/2023-PT, 42/2023-PT, 43/2023-PT, 44/2023-PT, 45/2023-PT, 46/2023-PT, 47/2023-PT, 48/2023-PT, 49/2023-PT, 50/2023-PT, 51/2023-PT, 52/2023-PT, 53/2023-PT, 54/2023-PT

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy