Teplice – město, kde nyní žiji a chodím do školy

V rámci výuky ZČJ ukrajinští žáci 4. a 5. ročníků pracovali na projektu „Teplice – město, kde nyní žiji a chodím do školy“.

Fráze a slovíčka z tématu „Město“ si rozšířili o konkrétní poznatky z města, které se pro ně v současnosti stalo „domovem“.

Nejprve žáci zhlédli film o Teplicích, poté si navzájem sdělovali své poznatky z míst, která navštívili jak v rámci výuky nebo při rodinných vycházkách. Na základě získaných poznatků každý žák zpracoval téma, které si vybral.

Žákům se práce nejen moc líbila, ale i podařila. Výsledky jejich práce lze vidět v den konání třídních schůzek na výstavě v prostorách školy.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy