exkurze do IQLandie v Liberci

V listopadu se žáci 7. A a 8. C zúčastnili exkurze do IQLandie v Liberci.
Žáci si nejprve IQlandii procházeli sami. Vystavené interaktivní pomůcky si mohli vyzkoušet a ověřit si tak znalosti z matematiky, chemie, biologie, fyziky a zeměpisu. S největším zájmem se asi setkaly pomůcky v posledním patře, zaměřené na fyziku, konkrétně na šíření zvuku. Také si každý mohl vyzkoušet Hvězdný kolotoč. Ten, kdo ho vyzkoušel, mohl na vlastní kůži poznat pocity kosmonautů při cestě do vesmíru. Během prohlídky také viděli v chodu Teslův transformátor, mohli zažít otřesy při zemětřesení a mnohé další pokusy, které znají ze školy pouze z učebnic nebo videí.
Na závěr proběhla zábavná chemická show, při které viděli, jak hoří vodík, jak se chová zkapalněný dusík i jak lze přelévat plyn.
Exkurze do IQlandie dětem pomohla přiblížit probírané učivo a zábavnou formou a vlastní zkušeností si ověřit některé poučky a zákony, které se ve škole mnohdy jeví jako velká nuda.
Je jenom škoda, že takovéto zařízení je od nás tak daleko.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy