Protidrogový vlak „Revolution train“

Žáci 9.A, 9.B a 9.C se v pátek 30.9.2022 zúčastnili preventivního protidrogového projektu „Revolution train“. Projekt je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Drogová problematika byla žákům naší školy představena unikátní efektivní metodou 5D, která cílí na lidské smysly (sluch, zrak, hmat atd.). Po vyplnění krátkého anonymního dotazníku žáci shlédli několik výukových videí. Mohli si prohlédnout drogový kufřík, na okamžik se ocitnout ve vazební cele, ve výslechové místnosti policie, drogovém doupěti. Přínosná byla i diskuze s autory celého projektu. Naši žáci diskutovali o pohledu na legální a nelegální drogy, závislosti a hlavně o možnosti volby a pozitivním přístupu k životu.

 

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy