Přehled cen pronájmů a obědů od 1. 9. 2022

Pronájmy:

Tělocvična (děti a mládež do 19-ti let)     200 Kč/hod
Tělocvična (dospělí)                                    600 Kč/hod
Malá UMT (děti a mládež do 19-ti let)     200 Kč/hod
Malá UMT (dospělí)                                     300 Kč/hod
Fotbalová UMT                                             1100 Kč/hod
Plavecký bazén                                              700 Kč/hod
Místnost ve škole                                          200 Kč/hod

 

Stravné

Žáci a žákyně
6–10 let:            24 Kč
11–14 let:           26 Kč
15 a více let:      27 Kč
Cizí strávníci       75 Kč
Zaměstnanci školy    32 Kč
RFAÚK 120 Kč

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy