Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2022/2023 byli přijati tito žáci:
1/2022-PT, 2/2022-PT, 3/2022-PT, 4/2022-PT, 5/2022-PT, 6/2022-PT, 7/2022-PT,  8/2022-PT, 9/2022-PT, 10/2022-PT, 11/2022-PT, 12/2022-PT, 13/2022-PT, 14/2022-PT, 15/2022-PT, 16/2022-PT, 17/2022-PT, 18/2022-PT, 19/2022-PT, 20/2022-PT, 21/2022-PT, 22/2022-PT, 23/2022-PT, 24/2022-PT, 25/2022-PT, 26/2022-PT, 27/2022-PT, 28/2022-PT, 29/2022-PT, 30/2022-PT, 31/2022-PT,  34/2022-PT, 35/2022-PT, 36/2022-PT, 37/2022-PT, 38/2022-PT, 39/2022-PT, 40/2022-PT, 41/2022-PT, 42/2022-PT, 43/2022-PT, 44/2022-PT, 45/2022-PT, 46/2022-PT, 47/2022-PT, 48/2022-PT,  50/2022-PT, 51/2022-PT, 52/2022-PT, 53/2022-PT, 54/2022-PT, 55/2022-PT, 56/2022-PT, 57/2022-PT, 58/2022-PT, 59/2022-PT, 60/2022-PT, 61/2022-PT, 62/2022-PT, 63/2022-PT, 64/2022-PT, 65/2022-PT, 66/2022-PT, 67/2022-PT

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy