Ukázková hodina TV

Ukázková hodina tělesné výchovy pro žáky 1. třídy byla zaměřena na pohybové hry, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Během této hodiny cvičitelé rozvíjeli u žáků pohybové schopnosti a dovednosti, sociální cítění, rychlost a obratnost. Děti cvičily s radosti a s nadšením. Tento program považujeme za velmi zdařilý. Ukázkové motivační pohybové hry pro děti byly inspirací pro pedagogy.

Děkujeme a těšíme se na další ukázkové hodiny TV.

Dana Kasnerová, třídní učitelka třídy 1.B.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy