Zrušené testování žáků a zaměstnanců

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
mimořádné opatření MZ ČR zrušilo s platností od 19. 2. 2022 screeningové testování zaměstnanců a žáků škol. Poslední plošné testování bylo provedeno dnes, 14. 2. 2022. Ve dnech 15. – 18. 2. 2022 už se testování bude týkat skupinek nebo jednotlivců, kteří nastoupili po jarních prázdninách později. Dále opatření rozvolnila velké akce a konání činností (lyžařské výcviky, školy v přírodě, třídní schůzky, plavecký výcvik, akce pořádané školou, volnočasové aktivity aj.), kde již není nutno dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoce). Také se od 19. 2. 2022 zrušila povinnost zákonných zástupců nahlašovat pozitivní PCR svých dětí škole a na straně druhé školy již nekontaktují příslušné KHS (mohou však ve vymezených případech poskytnout součinnost).
V podstatě v platnosti zůstalo nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy