MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

MZ ČR vydalo opatření pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 3. 1. 2022. Z nejdůležitějších zásad vyjímám:

a) v období od 3. 1. do 16. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
b) od 17. 1. 2022 probíhá antigenní testování každé pondělí
c) nově se testují žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
d) antigenní test ve škole lze nahradit rychlým antigenním testem (ne starším 24 hodin) nebo PCR testem (ne starším než 72 hodin) s negativním výsledkem od poskytovatele zdravotních služeb
e) body a–d jsou v plném rozsahu i pro všechny zaměstnance školy

V případě nepodrobení se testu musí žák nebo pracovník školy nosit po celou dobu výuky (zaměstnání) ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanoroušku aj.)

Na žádost zákonných zástupců ředitel školy vydá potvrzení o negativitě (pozitivitě) žáka.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy