Sběr kaštanů, víček a papíru

Výsledky sběru:

Kaštany

  1. místo – 1.B
  2. místo – 2.A
  3. místo – 2.B

Celkový počet: 1 250 kg

Víčka

  1. místo – 1.B
  2. místo – 5.A
  3. místo – 9.A

Celkový počet: 171 579 ks

Papír

  1. místo – 3.C
  2. místo – 5.A
  3. místo – 2.A

Celkový počet: 1 460 kg

Děkujeme všem, kteří se podíleli na sběru kaštanů, víček i papíru.