Vím kde jsem a kam jdu

Škola hrou a prakticky, i takto by se dal shrnout výukový a zábavný projekt, který si připravil pro základní školy spolek Aktivity NADOHLED. Projekt pro 4. ročníky nese název Vím kde jsem a kam jdu a je zaměřen na orientaci v terénu, určování světových stran, práce s buzolou, pochod podle azimutu. Jako bonus pro děti pak byla střelba z luku.

O víkendu se do projektu se zapojila třída 4.A s paní učitelkou Švecovou. Jednalo se o přespání ve škole z pátka na sobotu. Původně měla navazovat ze soboty na neděli třída 4.B, ale bohužel kvůli karanténě byla její účast odložena.

Jak je již z názvu projektu vidět, tak děti probádaly mapy – zjistily, jaké druhy map mohou být, jak se v nich hledá, co vše v nich můžeme najít. Naučily se, jak určíme, kde je sever a další světové strany. Vytvořily si 3D model mapy, kde si mohly názorně ukázat, co nám říkají vrstevnice a už ví, kudy je nejlepší se vydat na kopec?. Poté už přišel čas ukázat si, co je to azimut, jak ho nastavíme na buzole a jak se podle něj „pochoduje“. V závěru prvního dne si děti zazpívaly s kytárkou a šly spát.

Druhý den ráno nás již čekal malý azimutový závod v areálu školy. Jelikož ho děti velice dobře a rychle zvládly, mohly si do sytosti zastřílet z luku a zkusit házet granátem.

Děti byly nadšené a podle jejich reakcí se jim akce moc líbila.

Celou galerii najdete ZDE

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy