Nová mimořádná opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dne 18. 11. 2021 vláda ČR schválila mimořádná opatření MZ ČR, která se týkají screeningového testování ve školách.

Omlouvám se za dodání informací až v tento čas, ale pokyny z MŠMT přišly v pátek odpoledne a prováděcí návody v pondělí ráno. Testování bylo původně plánováno na 22. a 29. 11. 2021, ale vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci bude testování pokračovat každé další pondělí, počínaje 6. 12. 2021 do odvolání.

Testování se provádí v podobném či stejném režimu jako probíhalo v květnu a červnu 2021. Testování nepodstupují žáci mající plně dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19, případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud je žák pozitivní po opakovaném Ag testu jsou vyrozuměni neprodleně zákonní zástupci, kteří se synem/dcerou dojdou na PCR test. Výsledek PCR testu nahlásí škole. Dále se chod třídy (školy) řídí pokyny příslušné KHS. Rodiče budou informováni prostřednictvím systému Bakaláři, případně webových stránek školy.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy